УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Модель формування параметрів монетарної політики
Пілько А. Д., Крамар В. Р.

Пілько А. Д., Крамар В. Р. Модель формування параметрів монетарної політики. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 115–121.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-115-121

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 16

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.23:336.74: 330.43

Анотація:
У публікації висвітлено результати проведеного аналізу існуючих західних і вітчизняних макроекономічних моделей, які є основою визначення основних параметрів монетарної політики центральних банків відповідних країн. Вивчення існуючих підходів до формування монетарних правил центральних банків як країн з розвинутою ринковою економікою, так і країн з ринком, що формується, засвідчило обмежені можливості ефективного застосування класичного правила Дж. Тейлора та його модифікацій для формування монетарної політики НБУ. Проведений аналіз макроекономічних показників, а також використання методів економетричного аналізу дозволили запропонувати можливий підхід до вирішення задачі формування монетарного правила та розробки моделі формування поведінки НБУ щодо регулювання основних макроекономічних показників та встановлення облікової ставки. Побудова на основі квартальної інформації за 15 звітних періодів симультативної моделі, що відображає основні взаємозв’язки між ендогенними та екзогенними змінними, котрі визначають правило монетарної політики НБУ, дозволила відслідкувати напрям і характер причинно-наслідкових зв’язків між основними макроекономічними параметрами в контексті визначення облікової ставки НБУ. Розраховані прогнозні значення ендогенних змінних розробленої моделі, а саме: зведеного балансу, валютного курсу, реального ВВП, реальної заробітної плати, облікової ставки НБУ, обсягів споживчого кредитування та індексу споживчих цін, дозволили ідентифікувати керовані тенденції зміни значень даних показників і аналізувати можливі сценарії розвитку макроекономічної ситуації. Практичне застосування запропонованого підходу (в процесі аналізу можливих сценаріїв розвитку ключових параметрів монетарної політики та розрахунків прогнозних значень облікової ставки, індексу споживчих цін та інших взаємопов’язаних макропоказників з проведенням відповідних модельних розрахунків, розробки структурованої багатосекторальної моделі та врахування ймовірних лагових ефектів зміни економічних умов і впливу якісних чинників на макропоказники) потенційно дозволить якісно по-новому підійти до формування механізмів аналізу та прогнозування монетарної політики України.

Ключові слова: монетарна політика, симультативна модель, облікова ставка, аналіз, макроекономічна модель.

Табл.: 2. Формул: 14. Бібл.: 16.

Пілько Андрій Дмитрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: [email protected]
Крамар Віталій Русланович – магістр, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Акулов М. Г., Петровський С. А. Макроекономічне моделювання: ретроспективний аспект та сьогодення. Регіональна бізнес-економіка та управління. 2013. № 3. С. 10–16.
James J. Wayne Predicting Major Economic Events with Accuracy: A New Framework for Scientific Macroeconomic Models. American Journal of Economics and Sociology. 2015. Vol. 74. No. 2. Р. 419–456.
Hrysenko M., Pryiatelchuk O., Shvorak L. Modeling of state socio-economic systems in the countries of the European region. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17. Issue 3. P. 452–463. URL: https://search.proquest.com/openview/7f92d7856ee7ef731e59a07bda8ff8b5/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4368393
Картаев Ф. С. Оценка влияния монетарной политики на экономический рост для различных групп стран. Финансы: теория и практика. 2018. Т. 22. № 1. С. 50–63.
Mishchenko V., Naumenkova S., Mishchenko S., Ivanov V. Inflation and economic growth: the search for a compromise for the Central Bank’s monetary policy. Banks and Bank Systems. 2018. Vol. 13. Issue 2. Р. 153–163. URL: https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/10599/BBS_2018_02_Mishchenko.pdf
Mishchenko S., Naumenkova S., Mishchenko V., Ivanov V. and Lysenko R. Growing discoordination between monetary and fiscal policies in Ukraine. Banks and Bank Systems. 2019. Vol. 14. Issue 2. P. 40–49.
Федорова Е. А., Мухин А. С., Довженко С. Е. Моделирование правила денежно-кредитной политики ЦБ РФ с использованием индекса финансового стресса. Журнал Новой экономической ассоциации. 2016. № 1. С. 84–105. URL: http://www.econorus.org/repec/journl/2016-29-84-105r.pdf
Савченко Т. Г. Монетарні правила: досвід розробки та застосування. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2011. Вип. 2. С. 11–19.
Федорова Е. А., Лысенкова А. В. Моделирование правила Тейлора для денежно-кредитной политики банка России: эмпирический анализ. Финансы и кредит. 2013. № 37. С. 10–17.
Blanchard О. On the future of macroeconomic models. Oxford Review of Economic Policy. 2018. Vol. 34. No. 1–2. P. 43–54.
Lee Ch.-F., Liang W.-L., Lin F.-L., Yang Ya. Applications of simultaneous equations in finance research: methods and empirical results. Review of Quantitative Finance and Accounting. 2016. Vol. 47. Issue 4. P. 943–971.
Baklouti N., Boujelbene Y. The Nexus between Democracy and Economic Growth: Evidence from Dynamic Simultaneous-Equations Models. Journal of the Knowledge Economy. 2018. Vol. 9. Issue 3. P. 980–998. URL: https://doi.org/10.1007/s13132-016-0380-x
Nojkovic A., and Petrovic P. Monetary policy rule in inflation targeting emerging European countries: A discrete choice approach. Journal of Policy Modeling. 2015. Vol. 37. Issue 4. P. 577–595. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpolmod.2015.03.016
Kruskovic B. D. Exchange Rate and Interest Rate in the Monetary Policy Reaction Function. Journal of Central Banking Theory and Practice. 2017. Vol. 6. Issue 1. P. 55–86. URL: https://doi.org/10.1515/jcbtp-2017-0004
Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 378 с.
Mehdiyev N., Enkec D., Fettke P., Loos P. Evaluating Forecasting Methods by Considering Different Accuracy Measures. Procedia Computer Science. 2016. Vol. 95. P. 264–271. URL: https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.09.332

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру