УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сутність економічної безпеки підприємства та її основні принципи
Сталінська О. В.

Сталінська О. В. Сутність економічної безпеки підприємства та її основні принципи. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 144–150.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-144-150

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 65.012.8

Анотація:
Потреба в безпеці є базовою як для окремої особистості, підприємства, суспільства, так і для держави в цілому. Незважаючи на те, що проблеми економічної безпеки останнім часом набувають особливої актуальності та важливості, істотна частина наукових робіт досліджує безпеку на рівні держави. Водночас в умовах жорсткого конкурентного середовища питання забезпечення економічної безпеки на рівні господарюючого суб’єкта стають все більш значущими, але залишаються не до кінця вивченими. Економічна безпека та механізми її забезпечення з практичної точки зору мають індивідуальний характер для кожного окремого підприємства. Це породжує розмаїтість думок і поглядів у розгляді даного питання. Цілями статті є визначення сутності економічної безпеки господарюючого суб’єкта та аналіз принципів організації системи безпеки на підприємстві. Автором систематизовано існуюче різноманіття визначень категорії «економічна безпека», виділено основні риси пропонованих дефініцій, наведено трактування поняття у вузькому та широкому сенсах. Досліджено принципи організації системи економічної безпеки на підприємстві: класифіковано думки національних і закордонних вчених, виділено шість групових ознак даних принципів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку виступає уточнення змісту кожного окремого принципу організації економічної безпеки на підприємстві.

Ключові слова: підприємство, економічна безпека, система економічної безпеки, принципи економічної безпеки, організація економічної безпеки.

Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 17.

Сталінська Олена Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Орлик О. В. Економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та методи забезпечення // Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : у 2 т. : кол. моногр. Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С. І., 2014. Т. 2. С. 176–182.
Ярова Ю. О., Артеменко Л. П. Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2016. № 13. С. 257–263.
Фоміченко І. П., Баркова С. О. Формування системи управління економічної безпеки на підприємствах України. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. 2013. № 3. С. 57–66.
Ткачук В. І., Прокопчук О. А., Яремова М. І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств : монографія. Житомир : Вид-во «Волинь», 2013. 276 с.
Шлыков В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. М. : Алетейя, 2014. 144 c.
Бердникова Л. Ф. Ресурсный потенциал организации: понятие и структура. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2011. № 1. С. 201–203.
Ортинський В. Л., Керницький І. С., Живко З. Б. Економічна безпека підприємств, організацій та установ. Київ : Правова єдність, 2009. 54 с.
Васильєв О. В., Мейта В. І. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств. Економічний аналіз. 2013. Т. 14. № 2. С. 138–145.
Локотецька О. В. Концепція комплексної системи гарантування економічної безпеки підприємства. Бізнес Інформ. 2012. № 3. С. 171–174.
Мойсеєнко І. П., Марченко О. М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Львів : ЛьвДУВС, 2011. 380 с.
Корчевська Л. О. Система принципів забезпечення економічної безпеки підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. Вип. 38 (додаток). С. 44–49.
Зеркалов Д. В. Экономическая безопасность : монография. Киев : Основа, 2011. 587 с.
Франчук В. І. Особливості організації системи економічної безпеки вітчизняних акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки : монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. 440 с.
Бойко Л. Г. Стратегія управління фінансовою безпекою в умовах нестабільного існування підприємств // Управление финансово-экономической безопасностью: информационно-аналитическое обеспечение и конкурентная разведка. – 2013. URL: http://eprints.kname.edu.ua/38579/1/33-36.pdf
Небава М. І., Міронова Ю. В. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2017. 73 с.
Фирсова О. А. Экономическая безопасность предприятия. Орел : МАБИВ, 2014. 220 с.
Якубович З. Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2010. № 1. С. 81–86.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру