УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасний стан соціального та економічного розвитку України
Гордей О. Д., Миркун Б. А.

Гордей О. Д., Миркун Б. А. Сучасний стан соціального та економічного розвитку України. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 151–157.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-151-157

Розділ: Економічна статистика

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.5

Анотація:
Метою роботи є аналітичне дослідження стану соціального та економічного розвитку України в сучасних умовах. Досліджено поняття «соціально-економічний розвиток», обґрунтовано чинники, що здійснюють вплив на стан його основних складових. Проаналізовано такі складові соціального та економічного розвитку: інституційний устрій, економічний потенціал, місце національної економіки на міжнародній арені, рівень інновацій, політична стабільність, інвестиційний клімат, рівень життя населення. Проведений аналіз показав, що визначення значної кількості показників, які складають основу соціально-економічного розвитку в Україні, не відбувається. Наприклад, рівень життя населення Міністерство соціальної політики визначає лише на основі економічних факторів, водночас соціальний аспект абсолютно не враховується. У результаті дослідження з’ясовано, що за більшістю міжнародних рейтингів та індексів, які є базисом для здійснення оцінки соціально-економічного розвитку, Україна займає позиції нижче середнього. Зокрема, досліджується Індекс людського розвитку, Глобальний рейтинг інновацій, Індекс інвестиційної привабливості, рейтинг країн за рівнем ВВП на душу населення. Один із найголовніших показників виміру рівня життя населення – Індекс людського розвитку – щороку погіршується. У ході аналізу було з’ясовано основні фактори, які здійснюють негативний вплив на рівень соціально-економічного розвитку України. Одними із основних чинників згубного впливу є корупція, інфляція та недосконала податкова система. Проте, незважаючи на складне економічне становище, політичну нестабільність та низький рівень життя населення, відзначається, що Україна має потужний внутрішній потенціал, необхідний для покращення соціального та економічного розвитку.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, рівень життя, економічне зростання, інноваційний потенціал, інвестиційний клімат.

Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 19.

Гордей Оксана Дмитрівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів ім. Л. Л. Тарангул, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]
Миркун Богдана Анатоліївна – магістрант, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, корп. В, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Харчук Д. Сучасний стан соціально-економічного розвитку регіонів України: проблеми і перспективи // І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку» (м. Житомир, 18–20 грудня 2017 р.). Житомир : ЖДУ ім. І. Франка. URL: http://eprints.zu.edu.ua/26152/1/Денис_Харчук.PDF
Сімків Л. Є. Економічне зростання як індикатор якості економічних реформ. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2015. Вип. 2. Ч. 1. С. 66–70.
Chorna N. P., Chornyi R. S., Shandruk S. K. Socio-economic development of Ukraine: new challenges and threats. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1. Ч. 1. С. 100–107.
Макаренко М. В. Економічний потенціал регіону як основа його розвитку. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 34. С. 12–18.
Касілов І. І. Валовий внутрішній продукт та застосування методів його розрахунку. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 13 (1). С. 42–47.
Офіційний сайт Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
The World Bank. URL: https://www.worldbank.org/
Новий економічний курс України. Стратегія інноваційного розвитку України. 2018. 401 с. URL: https://nku.com.ua/wp-content/themes/nku/img/NKU_book.pdf
Аверкина М. Ф., Вальчук В. В. Забезпечення соціально-економічного розвитку міст. Ефективна економіка. 2019. № 4. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6976
European Business Association. URL: http://www.eba.com.ua/uk
Чухно І. Роль інновацій в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 71–74.
The Global Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org
Гордей.О. Д. Соціально-економічні чинники зниження рівня життя населення у кризовий період розвитку України. Економічний вісник університету. 2015. № 25. С. 99–104.
Hordei O., Patsai B. Priority directions of the financial support of the population’s living standards in Ukraine. University Economic Bulletin. 2018. No. 36/1. Р. 275–285.
Офіційний сайт Міжнародного центру перспективних досліджень. URL: http://icps.com.ua/
Вплив рівня освіти населення на індекс людського розвитку / Т. М. Болотова, О. М. Крюкова, С. К. Василик та ін. ScienceRise. 2019. № 5. С. 14–18.
United Nations Development Programme. URL: https://www.undp.org/
Гордей О. Д. Взаємозалежність рівня життя населення та індексу людського розвитку в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 8 (1). С. 219–222.
Україна 2030: доктрина збалансованого розвитку / Жилінська О., Мельничук О., Антонюк Л., ін. Львів : Кальварія, 2017. 163 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру