УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз регіональної диференціації та тенденцій розвитку сфери охорони здоров’я в Україні
Лазебник Ю. О., Чала Т. Г., Буракова А. О.

Лазебник Ю. О., Чала Т. Г., Буракова А. О. Аналіз регіональної диференціації та тенденцій розвитку сфери охорони здоров’я в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 158–164.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-158-164

Розділ: Економічна статистика

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 311.2:314.4(477)

Анотація:
Метою статті є розроблення методів і прийомів для статистичного забезпечення аналізу регіональної диференціації, тенденцій розвитку та прогнозування основних показників сфери охорони здоров’я в Україні та його впливу на смертність населення. Виділено та проаналізовано основні фактори охорони здоров’я, що впливають на смертність населення в Україні. На основі застосування методів кореляційного аналізу визначено найбільш впливові фактори, до яких віднесено кількість лікарняних закладів, кількість лікарів усіх спеціальностей, кількість захворювань, захворювання населення на розлади психіки, новоутворення. Для збільшення ефективності модернізації сфери охорони здоров’я в Україні запропоновано згрупувати регіони країни за станом цієї сфери та коригувати управлінські рішення для кожної із виділених груп відповідно до її особливостей. Групування регіонів України за станом сфери охорони здоров’я проведено із застосуванням методів кластерного аналізу. Здійснено аналіз особливостей диференціації регіонів за чинниками, що впливають на смертність населення України з точки зору сфери охорони здоров’я. На основі застосування методів сингулярного спектрального аналізу досліджено тенденції розвитку, сезонність та побудовано прогноз смертності населення України на 2020 р. Доведена адекватність моделей, побудованих на основі розрахунку помилки прогнозу МАРЕ. Запропоновано використання побудованих моделей для наукового обґрунтування перспективних рівнів смертності населення за виділеними групами регіонів України; при плануванні заходів і стратегій розвитку сфери охорони здоров’я на місцевому рівні, виходячи з особливостей того чи іншого регіону; при розробленні управлінських рішень у сфері соціально-демографічної політики країни.

Ключові слова: аналіз регіональної диференціації, охорона здоров’я, кореляційний аналіз, прогнозування смертності населення, кластерний аналіз.

Рис.: 4. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 9.

Лазебник Юлія Олександрівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Чала Тетяна Георгіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління та адміністрування, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Буракова Ангеліна Олександрівна – студент, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Гладун О. М. Нариси з демографічної історії України ХХ століття : монографія. Київ, 2018. 224 с.
Голяченко А. О., Смірнова В. Л., Левченко О. М. Українська людність вимирає. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2016. № 4. С. 23–27.
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2001. 162 с.
Економічна статистика : навч. посіб. / В. М. Соболєв, Т. Г. Чала, О. С. Корепанов та ін. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 388 с.
Новіков В., Никонюк К. Соціальні наслідки Євроінтеграції України. Система охорони здоров’я / Офіційний сайт Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи. URL: https://www.idss.org.ua/monografii/2012_soc_naslidky.pdf
Программа «Caterpillar SAS» (анализ временных рядов). URL: http://www.gistatgroup.com/gus/index.html
Чепелевська Л. А. Тенденції медико-демографічних показників України у ХХІ столітті. Україна. Здоров’я нації. 2018. № 1. С. 48–53.
Busse R., Blumel M., Scheller-Kreinsen D., Zentner A. Tackling chronic disease in Europe. Strategies, interventions and challenges. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/96632/ E93736.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру