УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Детермінанти експортоорієнтованого розвитку відкритих економік
Пугачевська К. С.

Пугачевська К. С. Детермінанти експортоорієнтованого розвитку відкритих економік. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 16–24.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-16-24

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.562:64.033

Анотація:
Запропонована наукова стаття присвячена актуальному питанню ідентифікації детермінант експортної орієнтованості в умовах посилення відкритості національних економік. Метою статті є дослідження детермінант експортоорієнтованого розвитку в умовах неопротекціонізму XXI століття та ідентифікація рівня експортної орієнтованості економіки України на основі комбінаторного підходу, який ґрунтується на розрахунку показників відкритості та товарної структури експорту. У статті досліджуються ключові тенденції лібералізації зовнішньої торгівлі. Проаналізовано погляди провідних економічних шкіл у частині взаємозв’язку між зовнішньоторговельною політикою та економічним зростанням. Проведено компаративний аналіз показників відкритості економіки України та світу. Здійснено аналіз передумов і наслідків надвисокого рівня відкритості економіки України, а також товарної структури експорту України за широкими економічними категоріями. Обґрунтовано необхідність переорієнтації пріоритетів розвитку, які, поряд з існуючими, повинні включати відхід від односторонньої експортної орієнтації та одночасне посилення внутрішнього попиту. Отримані результати засвідчили: тенденцію розширення практики застосування регуляторних заходів з боку як урядів країн, так і міжнародних інституцій; координування і сприяння міжнародній співпраці у сфері лібералізації зовнішньої торгівлі; зростання практики використання нетарифних заходів з метою захисту вітчизняного ринку від іноземної конкуренції. Емпіричне підґрунтя отриманих результатів дозволило сформулювати пріоритети розширення експорту України з урахуванням детермінант експортоорієнтованості в сучасних умовах, які мають забезпечити поступ усіх галузей національної економіки на основі нарощення потенціалу вітчизняної пропозиції.

Ключові слова: експортна орієнтованість, просування експорту, відкрита економіка, політика фритредерства, міжнародна конкурентоспроможність.

Табл.: 6. Бібл.: 21.

Пугачевська Катерина Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

United Nation Conference on Trade and Development. URL: http://unctadstat.unctad.org/EN/
60% экспортных операций проходят через офшоры – ГФС. Экономическая правда. 19 октября 2017. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/10/19/630267/
Кораблін С. О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків : монографія. Київ, 2017. 308 с.
Пугачевська К. С. Інструменти експорт-промоушн за умов глобалізації. Проблеми економіки. 2017. № 11. С. 36–41.
Сіденко В. Р. Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/EP_18_1_37_uk.pdf
Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / за ред. Л. В. Шинкарук. Київ, 2011. 696 с.
Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України : аналітична доповідь / В. Сіденко (керівник проекту) та ін. Київ : Заповіт, 2017. 126 с.
Alston R. M., Kearl J. R., Vaughan M. B. Is There a Consensus Among Economists in the 1990’s. American Economic Review. May 1992. Vol. 82. No. 2. P. 203–209. URL: http://www.weber.edu/wsuimages/AcademicAffairs/ProvostItems/global.pdf
Ball D. S. United States Effective Tariffs and Labor’s Share. Journal of Political Economy. 1967. Vol. 75. No. 2. P. 183–187.
Bhagwati J. International Trade and Economic Expansion. American Economic Review. December 1958. Vol. 48. No.5. P. 941–953.
Caves R. E. Economic Models of Political Choice: Canada’s Tariff Structure. Canadian Journal of Economics. 1976. Vol. 9. No. 2. P. 278–300.
Constantopoulos M. Labor Protection in Western Europe. European Economic Review. 1974. Vol. 5. Issue 4. P. 313–328.
Corden W. M. Trade Policy and Welfare. Oxford : Oxford University Press, 1974. 542 p.
Heyne P. T. Microeconomics: Economic Way of Thinking. 5th ed. Ginn Pr; Highlighting, 1998. 362 p.
List F. The National System of Political Economy. Vernon Press, 2013. 301 p.
Peltzman S. Towards More General Theory of Regulation. Journal of Law and Econonomics. 1976. Vol. 19. No. 2. P. 211–240.
Pincus J. J. Pressure Groups and the Pattern of Tariffs. Journal of Political Economy. 1975. Vol. 83. No. 4. P. 757–778.
Prebisсh R. The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems. New York, 1950. URL: http://www.rrojasdatabank.info/prebisch_theec-development.pdf
Prebisch R. Commercial Policy in the Underdeveloped Countries. American Economic Review. 1959. Vol. 49. No. 2. P. 251–273.
UN Comtrade Database. URL: https://comtrade.un.org/data
World Development Indicators. URL: http://wdi.worldbank.org/table/5.13#

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру