УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Удосконалення підготовки майбутніх фахівців з обліку та оподаткування через реалізацію концепції дуальної освіти
Ізмайлов Я. О., Осмятченко В. О.

Ізмайлов Я. О., Осмятченко В. О. Удосконалення підготовки майбутніх фахівців з обліку та оподаткування через реалізацію концепції дуальної освіти. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 177–183.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-177-183

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 378

Анотація:
Метою статті є узагальнення проблем і розробка пропозицій щодо вдосконалення підготовки майбутніх фахівців з обліку та оподаткування через реалізацію концепції дуальної освіти. Наведено характеристику дуальної освіти, яка передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях (на підприємствах, в установах та організаціях) для набуття певної кваліфікації, як правило, на договірних засадах. Представлено практичний досвід здійснення реформи публічних фінансів в Україні за допомогою реалізації першого в країні пілотного проекту дуальної форми навчання на підставі розробленої Університетом державної фіскальної служби України освітньо-професійної програми підготовки магістрів «Фіскальне адміністрування». Викладено пропозиції щодо вдосконалення змістовно-якісної насиченості магістерських програм з обліку та оподаткування. Обґрунтовано потребу та розроблено рекомендації щодо навчання за англомовними магістерськими програмами з визначенням перспектив і переваг для здобувачів вищої освіти. Доведено, що дуальна форма навчання дозволить здобувачам вищої освіти: набути теоретичних і практичних компетентностей із забезпеченням їх вдалого поєднання; сформуватись як кваліфіковані фахівці, які мають не тільки належний фаховий рівень, але й здатні ефективно працювати в команді, вміло адаптуючись до швидкозмінюваних умов ринку; опанувати тонкощі професійних навичок з обраного виду діяльності; розширити кругозір і вдосконалити критичне мислення; відвідувати лекції провідних науковців та менторів, а також тренінги за участю фахівців-практиків національних і міжнародних компаній; сформувати позитивне ставлення до державних органів і державної служби; потрапити в професійні «ліфти»; перетворити рутинну бюрократичну роботу на креативний цікавий процес; бути частиною та інструментом реформ державного управління України.

Ключові слова: облік, оподаткування, навчання, інновації, підготовка фахівців, дуальна освіта, компетенції, глобалізація, заклади вищої освіти.

Рис.: 2. Бібл.: 15.

Ізмайлов Ярослав Олексійович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра податкової політики, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]
Осмятченко Володимир Олександрович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра податкової політики, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Андрейців І. Що таке дуальна освіта і навіщо вона українцям // Українська правда. 16 лютого 2017. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2017/02/16/222630/
Вем’ян В. Г., Тер-Ованес’ян В. Г. Дуальна форма професійної освіти як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти. Психологія: реальність і перспективи. 2015. Вип. 5. С. 29–34.
Дуальна освіта в діалозі: звіт про виконання та результати проекту, а також рекомендації. м. Ерфурт, 1 вересня 2017 р. URL: http://fru.ua/images/Projektbericht_2017-08-14_ukr_V-1.pdf
Дуальна освіта стане мостом між ринком праці та українською освітою? – Лілія Гриневич. 15 лютого 2017 р.: URL: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-02-15-%c2%abdualna-osvita-stane-mostom-mizh-rinkom-praczi-ta-ukrayinskoyu-osvitoyu%c2%bb,-%e2%80%93-liliya-grinevich
Дражниця С. А., Дражниця О. М. Дуальне навчання як інтерактивна форма організації навчального процесу. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна». 2016. № 12. С. 17–20.
Квіт С. Якісна вища освіта (Виступ на міжнародній конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні», 11–12 червня 2019 р., КНТЕУ). URL: http://education-ua.org/ua/component/content/article/12-articles/1343-yakisna-vishcha-osvita-vistup-na-mizhnarodnij-konferentsiji-rozbudova-sistemi-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti-v-ukrajini-11-12-chervnya-2019-knteu
Постоян Т. Г. Дуальна система навчання в умовах галузевої кластеризації. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 2. С. 374–382.
Свірко С. В. Перспективи підготовки магістрів з бухгалтерського обліку та контролю в секторі загального державного управління в контексті оновленого законодавства про вищу освіту. Фінанси, облік і аудит. 2015. Вип. 2. С. 266–286.
Свірко С. В., Фаріон А. І. Підготовка та перепідготовка облікових фахівців в умовах модернізації бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління. Фінанси, облік і аудит. 2013. Вип. 1. С. 286–299.
Хомишин І. Ю. Освіта і ринок праці: взаємний вплив та перетин інтересів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. Вип. 46. Т. 2. С. 47–49.
Чумаченко М. Г., Свірко С. В. Досвід розвинутих країн заходу з підготовки фахівців за обліковими спеціальностями. Школа професійного бухгалтера. 2009. № 11. С. 4–7.
Швабій К. І. Дуальна освіта – кадровий стартап для державної служби. URL: https://osvita.ua/consultations/65082/
Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII (зі змінами і доповненнями). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1362382123874458
Іванова Н. В. Інвестиційна складова реалізації моделі інноваційного розвитку економіки України. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3005
Від 25 до 50% навчання на робочому місці, роботодавець оцінює учня та бере участь у відборі на навчання – уряд затвердив концепцію дуальної освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/vid-25-do-50-navchannya-na-robochomu-misci-robotodavec-ocinyuye-uchnya-ta-bere-uchast-u-vidbori-na-navchannya-uryad-zatverdiv-koncepciyu-dualnoyi-osviti

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру