УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Фінансовий ринок як потенціал інвестиційного пожвавлення економіки України
Рахман М. С., Шевцова В. В.

Рахман М. С., Шевцова В. В. Фінансовий ринок як потенціал інвестиційного пожвавлення економіки України. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 192–199.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-192-199

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.4/339.1

Анотація:
Цілями статті є: наукове обґрунтування теоретичних положень щодо фінансового ринку та фінансових послуг; характеристика особливостей маркетингової діяльності даного ринку; аналіз стану, тенденцій і прогнозування стану окремих видів ринку фінансових послуг в Україні як потенціалу інвестиційного пожвавлення економіки. Узагальнено теоретичні положення про сутність термінів «фінансовий ринок» і «фінансова послуга». Розглянуто структуру фінансової системи України та інституціональні одиниці фінансового ринку. Досліджено сучасний стан і видову структуру професійних учасників фінансового ринку та організацій, що надають фінансові послуги в Україні. Розкрито підходи до сприйняття фінансових послуг як продукту, як майна та як товару; наведено їх відмінності від фінансових операцій; показано особливості функціонування маркетингу на ринку фінансових послуг. У кількісному та вартісному вираженні проведено аналіз показників обсягу наданих фінансових послуг; охарактеризовано структурні зміни наданих послуг, динаміка обсягів лізингових, факторингових операцій та операцій щодо управління майном. Проаналізовано сегмент фондового ринку, а саме: структурні зміни кількості професійних учасників фондового ринку за сім років; динаміка обсягів торгів на ринку цінних паперів; основні гравці та вплив обсягу торгів цінними паперами на розмір ВВП країни. На базі програмного забезпечення розроблено прогнозні моделі лізингових, факторингових операцій та операцій щодо управління майном по кварталах року (при значенні авторегресії у 3 періоди); за допомогою GAP-аналізу виявлено розриви песимістичного та оптимістичного прогнозів.

Ключові слова: фінансовий ринок, фінансова послуга, аналіз, фондовий ринок, обсяг торгів, прогноз.

Рис.: 9. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Рахман Махбубур Сидикович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Шевцова Вікторія Вікторівна – магістрант, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)

Список використаних у статті джерел

Еш С. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2009. 528 с.
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : затв. Указом Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1070/2011. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Polozhennia-pro-Natskomfinposluh.html
Романовский М. В., Белоглазова П. Н. Финансы и кредит : учебник. М., 2006. 575 с.
Войтенко О. М. Теоретичні аспекти сутності ринку фінансових послуг. Бізнес Інформ. 2014. № 8. С. 233–236.
Смагін В. Вплив фінансового ринку на процес відтворення в реальному секторі економіки. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2009. № 1. С. 5–12.
Крупка І. М. Теоретико-методологічні основи дослідження фінансового ринку. Бізнес Інформ. 2018. № 4. C. 286–296.
Науменкова С. В., Міщенко С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. Київ : Знання, 2010. 532 с.
Селівестрова Л. С., Адаменко І. П. Особливості розвитку фінансового ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 13–17.
Іванов В. В., Науменкова С. В. Економіко-правові колізії дослідження фінансових ринків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2013. № 12. С. 35–41.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру