УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Моделювання механізму фінансової безпеки підприємства
Слободянюк Н. О., Шокер Р. І.

Слободянюк Н. О., Шокер Р. І. Моделювання механізму фінансової безпеки підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 206–212.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-206-212

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.341

Анотація:
Метою статті є моделювання механізму фінансової безпеки підприємства відповідно до його функціональних структурних складових. Досліджено роль фінансової безпеки підприємства в процесі формування його економічної безпеки. Розглянуто основні етапи становлення категорії «фінансова безпека». Проведено розмежувальний аналіз понять «економічна безпека підприємства» та «фінансова безпека підприємства», визначено їх основні відмінності та спільні риси. Зазначено суть фінансової безпеки підприємства у складі економічної безпеки підприємства. Запропоновано авторське тлумачення поняття «фінансова безпека підприємства». Наведено авторський підхід до моделювання механізму фінансової безпеки підприємства, визначено його основні складові та охарактеризовано роль кожної з них у його структурі. Ідентифіковано та охарактеризовано загрози фінансовій безпеці в макро- та мікросередовищі, доведено залежність фінансової безпеки підприємства від фінансової безпеки держави. Виокремлено основні етапи управлінської діяльності в процесі формування фінансової безпеки підприємства та їх взаємозв’язок із основною метою підприємства. Обґрунтовано основні складові формування фінансової безпеки підприємства та виявлено роль його ресурсного забезпечення у цьому процесі. Охарактеризовано основні елементи ресурсного потенціалу підприємства. У перспективах подальших розвідок з даного питання – дослідження впливу ресурсного забезпечення підприємства на його фінансову безпеку та розробка механізму ресурсного забезпечення фінансової безпеки держави.

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, економічна безпека підприємства, механізм фінансової безпеки підприємства, ресурсний потенціал, складові фінансової безпеки.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Слободянюк Наталя Олександрівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра фінансів та банківської справи, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: [email protected]
Шокер Римма Ігорівна – магістрант, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Трамвайна, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Термін «Фінансова безпека». Про затвердження методики розрахунку рівня економічної безпеки України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/term/32059/sp?sp=i7:max25
Стащук О. В. Фінансова безпека акціонерних товариств: історико-аналітичний аспект. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. № 1. Розділ V. С. 134–141.
Ареф’єва О. В., Кузенко Т. Б. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 1. С. 98–103.
Колеватова А. В. Основні пріоритетні напрями та механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2016. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5186
Ніколаєва Н. А., Панькевич І. М. Фінансова безпека підприємства та механізм її забезпечення // Глобальні проблеми економіки та фінансів : збірник тез наукових робіт VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ –Прага – Відень, 28 лютого 2017 р.). 2017. С. 81–83. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/6561/1/20170607_Nikolaieva_P081-083.pdf
Хижняк Ю. О. Методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 23. С. 305–312.
Денисюк О. Г. Використання ресурсного потенціалу підприємства та його фінансової складової. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6113
Бондарчук Н. В., Фесенко А. В. Управління системою фінансової безпеки підприємства. Молодий вчений. 2018. № 9. С. 237–240.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру