УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Проблеми ефективності адміністрування митних платежів в Україні
Костяна О. В.

Костяна О. В. Проблеми ефективності адміністрування митних платежів в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 213–219.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-213-219

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 342.9

Анотація:
У статті проаналізовано об’єми експортних та імпортних операцій, здійснених в Україні протягом 2014–2018 рр., обсяги надходження митних платежів від таких операцій до державного бюджету, а також обсяги бюджетних надходжень, отриманих за рахунок коригування митної вартості митними органами. Розглянуто основні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі в Україні. Визначено, що ефективність роботи митних органів знаходиться у високій залежності від коректного визначення митної вартості товарів. Проаналізована частота застосування методів визначення митної вартості щодо товарів, які імпортуються в Україну. На основі проведеного аналізу визначено, що ефективність адміністрування митних платежів в Україні наразі є недостатньо високою та потребує підвищення. Наведено основні проблемні аспекти, характерні для адміністрування митних платежів митними органами в Україні, а саме, кадрова проблема та проблема корупції в митних органах; недостатнє технічне оснащення та недостатній контроль за наявністю та використанням митницями технічних засобів контролю; недостатня активність співпраці вітчизняних митних органів з іноземними при підтвердженні митної вартості товарів; проблеми забезпечення якісного контролю з боку працівників митних органів щодо правильності визначення країни походження товару та коректності класифікації товарів. Вирішення зазначених проблем дасть змогу зробити процедуру митного оформлення більш чіткою, прозорою та легкою для платників, знизити корупційні ризики, а також збільшити обсяги надходжень митних платежів до державного бюджету. Запропоновано напрямки вдосконалення роботи митних органів в Україні.

Ключові слова: митні платежі, ввізне мито, вивізне мито, ПДВ, акцизний податок, митниці, митне оформлення, зовнішньоекономічна діяльність.

Рис.: 5. Бібл.: 13.

Костяна Оксана Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра митної справи та оподаткування, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495–VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
Постанова КМУ «Деякі питання діяльності органів Державної фіскальної служби» від 28 березня 2018 р. № 297. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/297-2018-п
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, та його державами-членами, з іншої сторони URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_agreement_ukraine_2014_en.pdf
Звіт Державної фіскальної служби України за 2017 рік. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/223549.PDF
Звіт Державної фіскальної служби України за 2018 рік. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf
Звіт про виконання плану роботи Державної фіскальної служби України за 2016 рік. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/199244.pdf
Корупція на митниці завдає Україні $4,8 мільярда збитків на рік. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/6/7188394/
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Рахункова палата України. Звіт про результати аудиту ефективності виконання органами Державної фіскальної служби України повноважень у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16752589/zvit_12-3_2017.pdf?subportal=main
Системний звіт. Актуальні проблеми бізнесу у митній сфері. URL: https://boi.org.ua/media/uploads/systemic_report_ii_2018/ii_2018_sytem_ua.pdf
Спрощення процедур торгівлі в Україні. Оцінки та очікування бізнесу 2017/2018. URL: http://www.ier.com.ua/ua/areas_of_research/international_economics?pid=5985
Тоцька Т. С., Аршиннікова А. В. Недоліки в системі державного контролю митної вартості в Україні. Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління». 2014. № 1. С. 150–158.
Федчишин Ю. Реформа митниці. Повна зміна системи. 14 жовтня 2016 р. URL: https://dt.ua/macrolevel/reforma-mitnici-povna-zmina-sistemi-_.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру