УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оцінка фінансової безпеки страхового ринку в сучасних умовах
Ситник Н. С., Кравцова О. В.

Ситник Н. С., Кравцова О. В. Оцінка фінансової безпеки страхового ринку в сучасних умовах. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 219–225.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-219-225

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.02

Анотація:
Метою статті є дослідження рівня фінансової безпеки страхового ринку України з огляду на суттєвий вплив зазначеної сфери фінансового ринку на загальний рівень економічної безпеки країни. Визначено основні сутнісні характеристики фінансової безпеки страхового ринку та проаналізовано основні індикатори стану фінансової безпеки страхового ринку України за 2016–2018 рр., а також їх порогові значення відповідно до чинного законодавства. Для оцінки рівня фінансової безпеки страхового ринку як невід’ємної складової економічної безпеки країни було використано показники, запропоновані Методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, а саме: показник проникнення страхування, показник щільності страхування, частку довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій, рівень страхових виплат, частку премій, що належать перестраховикам-нерезидентам, і частку надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній у загальному обсязі надходжень страхових премій. За результатами дослідження виявлено загальне зниження активності страхового ринку протягом 2016–2018 рр. і нестабільний рівень практично всіх основних економічних індикаторів. Розраховані кількісні значення свідчать про близький до небезпечного рівень фінансової безпеки українського страхового ринку. На підставі аналізу встановлено внутрішні та зовнішні загрози фінансовій безпеці страхових компаній, виявлено та запропоновано методи забезпечення фінансової безпеки страхового ринку України. Наголошено на значній мінливості процесів, які відбуваються на українському ринку, що ускладнює процес прогнозування майбутньої ринкової ситуації. Результати дослідження можуть бути використані для подальшого вивчення перебігу економічних процесів на страховому ринку України та розробки стратегії його розвитку.

Ключові слова: страховий ринок, фінансова безпека, фінансова безпека страхового ринку, індикатори стану фінансової безпеки страхового ринку, механізм забезпечення фінансової безпеки.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 13.

Ситник Наталія Степанівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Кравцова Ольга Вікторівна – магістр, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Матвійчук Л. О. Концептуальні аспекти фінансової безпеки страхових компаній. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 2013. Т. 18. Вип 2/1. С. 30–32.
Губанова Л. І. Роль страхування у забезпеченні фінансової безпеки держави в умовах глобалізації. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». 2012. № 4. Т. 2. С. 58–63.
Жабинець О. Й., Вакиряк Н. І. Фінансова безпека страхового ринку України. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.4. С. 233–237.
Ситник Н. С., Ковальчук М. П. Аналіз фінансової безпеки кредитного ринку України. Бізнес Інформ. 2018. № 12. С. 323–328.
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : затв. наказом Мінекономрозвитку від 29 жовтня 2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13
Методика розрахунку рівня економічної безпеки України : затв. наказом Міністерства економіки України від 2 березня 2007 р. № 60. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07/ed20070302
Борисюк О. В. Оцінка фінансових ресурсів страховика як ключовий елемент страхового менеджменту. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 507–512. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/90.pdf
Нечипорук Л. В. Посилення загроз фінансовій безпеці держави в умовах фінансової глобалізації. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 1. С. 281–298.
Плєшакова Н. А., Мороз П. А. Взаємодія механізмів грошово-кредитної політики в забезпеченні фінансової стабільності України. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 «Економіка». 2012. № 2. С. 182–188.
Бовсуновська Г. С. Специфічні прояви загроз фінансовій безпеці страхового ринку. Економічний простір. 2015. № 93. С. 189–199.
Кравчук Н. Я., Колісник О. Я., Мелих О. Ю. Фінансова безпека : навч.-метод. посіб. Тернопіль : Вектор, 2010. 277 с.
Огляд страхового ринку / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Ohliad-strakhovoho-rynku.html
Статистична інформація / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру