УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стратегічний підхід до антикризового управління в банках України
Копилюк О. І., Музичка О. М., Лозинська О. І.

Копилюк О. І., Музичка О. М., Лозинська О. І. Стратегічний підхід до антикризового управління в банках України. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 226–232.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-226-232

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.717.8

Анотація:
Мета статті полягає в удосконаленні існуючих теоретичних і прикладних аспектів та обґрунтуванні стратегічного підходу в антикризовому управлінні банківськими установами. З урахуванням огляду існуючого наукового доробку авторами відзначено, що антикризове стратегічне управління банком повинно базуватися на відповідній концептуальній основі. Визначено, що пріоритетною метою функціонування банку та завданням щодо попередження та нейтралізації кризи э підхід, заснований на взаємозв’язку ресурсів, можливостей, конкурентних переваг і стратегії, з базуванням на моніторингу середовища ведення банківського бізнесу, його динамічності та непередбачуваності. Зазначено, що систематизація стратегій має базуватися на ключових характеристиках, розмежуванні їх видів, умов та сфери застосування. На думку авторів, антикризова стратегія управління діяльністю банків повинна формуватися та реалізовуватися на трьох ієрархічних рівнях управління: банку в цілому; підрозділів; функціонально-операційному з упровадженням відповідних корпоративних, ділових і функціональних антикризових стратегій. У результаті дослідження запропоновано систематизацію антикризових стратегій банків у розрізі низки критеріїв, таких як: ієрархічний рівень управління; джерела фінансування; функціональна спрямованість; методи ідентифікації та способи реагування на кризові явища та загрози; характер прийняття та реалізації антикризових управлінських рішень; життєвий цикл розвитку банку та глибина кризи; джерела та характер виникнення кризових явищ. Відзначено, що забезпечення антикризової стратегії фінансовими ресурсами передбачає їх мобілізацію за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел, у результаті чого, залежно від глибини кризи та характеру антикризових заходів, виокремлюють стратегію антикризового управління, яка базується на внутрішніх фінансових ресурсах, і стратегію зовнішніх джерел фінансування. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є необхідність розробки методичного інструментарію діагностики типу та глибини кризи на макро- і мікрорівнях з виокремленням відповідних превентивних і реактивних інструментів антикризового менеджменту в банках.

Ключові слова: криза, антикризове управління, банківські установи, стратегія, превентивний менеджмент, реактивний менеджмент.

Табл.: 1. Бібл.: 9.

Копилюк Оксана Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Музичка Олександра Миронівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Лозинська Олена Ігорівна – магістрант, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)

Список використаних у статті джерел

Пшик Б. І. Антикризове управління у фінансовій діяльності банку: теоретико-методологічні аспекти. Вісник Університету банківської справи. 2017. № 2. С. 50–54.
Копилюк О. І., Буряк П. Ю., Жовтанецька Я. В., Музичка О. М. Механізм антикризового управління в банках України : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2018. 268 с.
Джулай В. О. Антикризове управління в банківському секторі економіки України : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Київ, 2011. 21 с.
Коваленко В. В., Ситник М. А. Антикризове управління у забезпеченні фінансової стійкості банків. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 681–688. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Kovalenko-V.-V.-3.pdf
Козьменко С. М., Шпиг Ф. І., Волошко І. В. Стратегічний менеджмент банку. Суми : Університетська книга, 2010. 752 с.
Парасій-Вергуненко І. М. Стратегічний аналіз у банках: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : КНЕУ, 2007. 360 с.
Манжос С. Б. Особливості формування ефективної антикризової стратегії банку. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія «Економічні науки». 2013. Вип. 3. С. 263–269.
Сас Х. І. Роль і значення антикризових стратегій для комерційного банку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2016. Вип. 10. Ч. 2. С. 88–91.
Іртищева І., Мінакова С. Обґрунтування концепції стратегічної програми в антикризовому управлінні. Економіст. 2014. № 11. С. 38–40.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру