УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Застосування методу грошових потоків в оцінюванні вартості страхової компанії
Баранов А. Л.

Баранов А. Л. Застосування методу грошових потоків в оцінюванні вартості страхової компанії. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 232–237.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-232-237

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 368.03:657.631.6

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні методу грошових потоків та особливостей його застосування в оцінюванні вартості страхової компанії. Розглянуто вплив специфіки страхового бізнесу на процес оцінювання вартості страхової компанії методами дохідного підходу. Виявлено, що більш доцільним для оцінювання вартості страхової компанії є використання грошового потоку на власний капітал. З метою визначення вартості власного капіталу страхової компанії обґрунтовано необхідність розглядати грошовий потік від страхового бізнесу загалом, не розбиваючи його за видами діяльності. Визначено алгоритм розрахунку грошового потоку на власний капітал страховика. Запропонований підхід до визначення грошового потоку на власний капітал може бути використаний для аналізу ефективності здійснення страхової діяльності, обґрунтування нових проектів страхової компанії, оцінювання та управління вартістю страхової компанії. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розроблення детальної методики визначення вартості страхової компанії.

Ключові слова: грошовий потік, страхова компанія, оцінювання, власний капітал, дохідний підхід.

Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 8.

Баранов Андрій Леонідович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра страхування, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / пер. с англ. Д. Липинского и др. 7-е изд. М. : Альпина Паблишер, 2011. 1324 с.
Валдайцев С. В. Оценка бизнеса : учеб. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 576 с.
Щербаков В. А., Щербакова Н. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). М. : Омега-Л, 2006. 288 с.
Бабенко И. А. Стоимость страховой организации: оценка и прогнозирование. Известия ИГЭА. 2010. № 5. С. 34–37.
Вартість банківського бізнесу : монографія / Єпіфанов А.О., Лєонов С.В., Хабер Й. та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук С. В. Лєонова. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. 295 с.
Івасів І. Б. Управління вартістю банку : монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 288 с.
Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств : монографія. Київ : КНЕУ, 2002. 272 с.
Момот Т. В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження : монографія. Харків : ХНАМГ, 2006. 380 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру