УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Формування системи метаданих для забезпечення управління взаємодією зі стейкхолдерами
Черненко Д. І., Корепанов Г. С., Парфенцева Н. О., Чала Т. Г.

Черненко Д. І., Корепанов Г. С., Парфенцева Н. О., Чала Т. Г. Формування системи метаданих для забезпечення управління взаємодією зі стейкхолдерами. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 238–244.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-238-244

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.2:338.24

Анотація:
Мета статті полягає у вивченні міжнародного досвіду та обґрунтуванні доцільності стандартизації підходів до взаємодії зі стейкхолдерами. Визначено, що запровадження в Україні сучасної концептуальної моделі управління взаємодії зі стейкхолдерами вимагає уніфікації підходів до впровадження теорії стейкхолдерів у національну практику управління та приводить до необхідності розроблення та поширення системи метаданих, і в першу чергу, стандартів. Визначено, що серія AA1000 AccountAbility – це стандарти та рамки, засновані на принципах, які використовуються глобальним бізнесом, приватними підприємствами, урядами та громадянськими товариствами. Метою AA1000AP (2018) є надання організаціям практичного набору міжнародних загальноприйнятих керівних принципів, за допомогою яких вони можуть оцінювати, керувати, вдосконалювати та повідомляти про свою підзвітність та сталість. Наведено принципи AccountAbility: Інклюзивність, Відповідальність, Суттєвість та Вплив. Представлено короткий опис основних діючих стандартів серії AA1000 Series. Вказано принципи, які лежать в основі практики застосування підходу до залучення стейкхолдерів. Визначено, що процес залучення стейкхолдерів, згідно з AA1000SES, включає чотири етапи: планування; підготовка; впровадження, діяльність, перегляд; удосконалення. Використання метаданих, зокрема стандарту, є надійним підґрунтям для набуття конкурентних переваг тих організацій, які спільно зі стейкхолдерами здатні ефективно створювати додану вартість, покращувати загальну ефективність функціонування підприємств і сприяти сталому розвитку територіальних громад.

Ключові слова: стейкхолдери, стандарт, метадані, стандартизація, AccountAbility.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Черненко Дарина Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Корепанов Георгій Сергійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Парфенцева Неля Олексіївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра статистики, Національна академія статистики, обліку та аудиту (вул. Підгірна, 1, Київ, 04107, Україна)
Email: [email protected]
Чала Тетяна Георгіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління та адміністрування, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

AA1000 AccountAbility Principles 2018 (AA1000AP–2018) // AccountAbility. URL: https://www.accountability.org/wp-content/uploads/2018/08/AA1000AP-2018-Key-Changes-and-Bridge-to-Reporting.pdf
AA1000 AccountAbility Principles Standard 2008 (AA1000APS–2008) // AccountAbility. URL: https://www.accountability.org/wp-content/uploads/2016/10/AA1000APS_english.pdf
AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES–2015) // AccountAbility. URL: https://www.accountability.org/wp-content/uploads/2016/10/AA1000SES_2015.pdf
AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2005(AA1000SES–2005) // Empresa. URL: http://www.empresa.org/doc/AA1000_STHEngagement.pdf
AccountAbility. URL: https://www.accountability.org/
Norms and Standards for Evaluation // International Organization for Migration. URL: https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/UNEG-Norms-Standards-for-Evaluation-2016.pdf
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development // United Nations. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
United Nations Evaluation Group. URL: http://www.uneval.org/
Yarbrough D. B., Shulha L. M., Hopson R. K., Caruthers F. A. The Program Evaluation Standards: A Guide for Evaluators and Evaluation Users. 3rd ed. Thousand Oaks, CA : Sage. 2011. 384 p.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру