УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Система оцінювання ефективності компанії як складова дієвого менеджменту
Омельченко О. І., Тищенко В. Ф.

Омельченко О. І., Тищенко В. Ф. Система оцінювання ефективності компанії як складова дієвого менеджменту. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 253–259.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-253-259

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 005.336.1:658

Анотація:
Метою статті є дослідження сутності та особливостей ефективності управління компанією з огляду на концепцію функціонування компанії або модель організації, а також обґрунтування підходів до оцінки ефективності функціонування компанії. Проаналізовано доробки зарубіжних і вітчизняних учених з питань управління компаніями, забезпечення ефективності функціонування компанії, розвитку та вдосконалення інструментарію оцінки ефективності функціонування компаній. Узагальнено моделі організації функціонування компанії, визначено їх особливості, конкретизовано підходи до оцінки ефективності в межах кожної моделі. Особливу увагу приділено розгляду ефективності функціонування компанії як інтегрального критерію позитивної організаційної зміни або критерію організаційного розвитку. Також узагальнено підходи до визначення й оцінки ефективності функціонування компанії з позиції еволюції наукової думки щодо процесу управління та організації; визначено систему критеріїв оцінки ефективності функціонування, які характеризують як етапи еволюції компаній в часових межах самих концепцій, так і життєвий цикл окремої компанії.

Ключові слова: менеджмент, управління компаніями, ефективність функціонування, оцінка ефективності.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Омельченко Оксана Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра митної справи та оподаткування, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Тищенко Вікторія Федорівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра митної справи та оподаткування, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Великий тлумачний словник сучасної української мови. 7-е вид. / укл. та гол. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. 1736 с.
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М. : ООО «А Темп», 2006. 944 с.
Економічна енциклопедія : у 3-х томах / відп. ред. С. В. Мочерний. Київ : Видавничий центр «Академія», 2002. Т. 3. 952 с.
Малярець Л. М., Штереверя А. В. Збалансована система показників оцінки діяльності підприємства : монографія. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2008. 188 с.
Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпораціями : монографія. 2-ге вид., допов. і перероб. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2004. 419 с.
Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М., Доннелли-мл. Д. Х. Организации: поведение, структура, процессы : учебник. 8-е изд. / пер. с англ. М. : ИНФРА-М, 2000. 662 c.
Лафта Дж. К. Менеджмент. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ТК Велби, 2005. 592 с.
Экономика фирмы : учебник / под ред. Н. П. Иващенко. М. : Проспект, 2017. 408 с.
Мегедин Н. Р. Еволюція наукової думки щодо процесу управління та організації. Інноваційна економіка. 2010. №1. С. 148–155.
Отенко І. П., Полтавська Є. О. Управління конкурентними перевагами підприємства : монографія. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2005. 220 с.
Fried H. O., Knox Lovell C. A., Schmidt S. S. The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth. New York : Oxford University Press, 2008. 651 p.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру