УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Світовий досвід державної підтримки суб’єктів електроенергетичного ринку
Бірюков Є. І.

Бірюков Є. І. Світовий досвід державної підтримки суб’єктів електроенергетичного ринку. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 25–30.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-25-30

Розділ: Закордонний досвід

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.3.32

Анотація:
У статті проаналізовано основні особливості та тенденції розвитку енергетичної галузі в країнах світу. Виокремлено основні світові інноваційні заходи з регулювання енергетичної галузі та головні інноваційні розробки в частині видобутку енергії. Встановлено, що превалююча частина країн Європи більш, ніж на 50% є енергозалежними. Визначено, що основні причини, які обумовлюють необхідність реформування електроенергетичних систем, носять як еволюційний характер (у випадках, коли це викликано об’єктивними передумовами), так і спонтанний. Встановлено, що формування тарифів належить до ключових аспектів регулювання енергоринків, що обумовлено сукупністю складових, які відображають безпосередньо вартість електричної енергії як товару, а також включають вартість додаткових послуг, транспортування, компенсацій, впливаючи таким чином на весь організаційно-функціональний механізм ринку електроенергії. Доведено, що міждержавна взаємодія підвищує значення міждержавних і міжнародних зв’язків, пов’язаних з механізмом здійснення експортно-імпортних операцій. Визначено, що система функціонування електроенергетичної галузі продемонструвала неефективність і низьку адаптованість в умовах подорожчання вуглеводневого палива, що приводить до необхідності модернізації та введення нових генеруючих потужностей. Зазначено, що забезпечення випереджаючого попиту на електроенергію зумовлює нагальну потребу перебудови всього електроенергетичного комплексу. Було встановлено, що з метою подолання виявлених проблем електроенергетики більшістю зарубіжних держав були розроблені концепції й розпочато реалізацію першочергових завдань у напрямі структурного реформування електроенергетичного сектора.

Ключові слова: ринок, електроенергетика, тарифи, державне регулювання, вартість електроенергії.

Рис.: 1. Бібл.: 12.

Бірюков Єгор Ігорович – аспірант, кафедра менеджменту та публічного адміністрування, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (пров. Магнітогорський, 3, Київ, 02660, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Амоша О. І., Стариченко Л. Л., Череватський Д. Ю. Стан, основні проблеми і перспективи вугільної промисловості України : наукова доповідь / НАН України, Ін-т економіки промисловості. Донецьк, 2013. 44 с.
Володіна Є. Світовий досвід перетворень енергетичної галузі. URL: http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/13076.3.1.013.pdf
Єрмілов С. Ф. Державна політика енергоефективності в українському та європейському контексті. Економіка і прогнозування. 2007. № 2. С. 27–42. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_07_2_27_uk.pdf
Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование : монография / Д. Г. Лукьяненко, А. М. Поручник, Столярчук Я. М. и др. Киев : КНЭУ, 2013. 740 c.
Булгакова М., Приступа М. Енергозбереження в Україні: правові аспекти і практична реалізація. Рівне : О. Зень, 2011. 56 с.
Energy Information Administration. URL: https://www.eia.gov/
Находов В. Ф., Бориченко О. В., Іванько Д. О., Єгорова І. О. Комплексний підхід до визначення складу чинників, що впливають на величину енергоспоживання при впровадженні систем оперативного контролю енергоефективності. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2014. № 2. С. 68–77.
Хуберт Ф. Перекрестное субсидирование тарифов в электроэнергетической промышленности России не так плохо, как его репутация. Экономический журнал ВШЭ. 2002. № 3. С. 343–353.
Абрамов А. Б. Украина: проблемы энергосбережения и энергоэффективности. 22.07.2016. URL: http://nardep.org.ua/news/19606
Концеба С. М. Енергозберігаючі технології в Україні: економічний ефект і перспективи впровадження. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2007. № 63. URL: http://lib.udau.edu.ua/bitstream/123456789/666/1/Концеба.pdf
Власюк О. С., Прейгер Д. К. Конкурентоспроможність енергетики: стан, проблеми, перспективи. Стратегічна панорама. 2009. № 2. С. 26–35.
Енергетична політика за межами країн – членів МЕА: УКРАЇНА 2012 URL: http://www.qclub.org.ua/wp-content/uploads/2012/10/IEA_Ukraine-report-2012_summary-plus-ukr.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру