УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Концептуальні засади впровадження процесного менеджменту на торговельних підприємствах споживчої кооперації
Філіна С. В.

Філіна С. В. Концептуальні засади впровадження процесного менеджменту на торговельних підприємствах споживчої кооперації. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 260–265.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-260-265

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.16.012.34:06.044.5-04(045)

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні концептуальних засад упровадження процесного менеджменту, що зумовлено необхідністю реалізації практичних заходів з побудови механізму управління процесами, які відповідатимуть сучасним умовам функціонування торговельних підприємств споживчої кооперації (СК). Враховуючи, що впровадження процесного менеджменту на торговельних підприємствах СК забезпечить оптимізацію витрат, соціальні та економічні ефекти, запропоновано етапи його реалізації у вигляді структурно-логічної схеми. Дотримуючись інтеграційного підходу до управління, обґрунтовано, що в економічній системі, яка розвивається в сучасних умовах глобалізації та євроінтеграції, процесний менеджмент необхідно впроваджувати за рахунок оптимізації співвідношення заходів на державному рівні, та на рівнях Укоопспілки і підприємств. Проведено аналіз науково-методичних підходів до визначення концептуальних засад впровадження процесного менеджменту на торговельних підприємствах СК, які доповнюють вже діючі програми та сприяють підвищенню рівня управління бізнес-процесами із метою посилення зорієнтованості на потреби споживачів; забезпеченню ефективності бізнес-процесів та економічному розвитку споживчої кооперації. Під оптимальним варіантом удосконалення управління торговельними підприємствами розуміється: оптимізація реалізації функцій управління і бізнес-процесів через поліпшення системи планування, обліку та контролю за основними показниками діяльності підприємства; удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами; підвищення ефективності управління інноваційними процесами. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є розробка методичних засад оптимізації бізнес-процесів як об’єктів процесного менеджменту.

Ключові слова: управління, процесний менеджмент, процесний підхід, бізнес-процес, споживча кооперація.

Рис.: 1. Бібл.: 9.

Філіна Світлана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Process Management: A Guide for the Design of Business Processes / Becker J., Kugeler M., Rosemann M. (eds.). Berlin : Springer-Verlag, 2011. 596 р.
Willaert P., Van den Bergh J., Willems J., Deschoolmeester D. The Process-Oriented Organisation: A Holistic View. Developing a Framework for Business Process Orientation Maturity. In : International Conference on Business Process Management. Part of the Lecture Notes in Computer Science. 2007. Vol. 4714. P. 1–15.
Репин В. В., Елиферов В. Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. М. : РИА «Стандарты и качество», 2009. 408 с.
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. 4-е изд. М. : ИНФРА-М, 2012. 882 с.
Стратегія розвитку споживчої кооперації України (2004–2015 рр.) / керів. авт. кол. С. Г. Бабенко. Київ : ЦССТУ УКООПСПІЛКА, 2004. 62 с.
Філіна С. В. Процесний менеджмент торговельних підприємств споживчої кооперації України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Харків, 2016. 21 с.
Разу М. Л. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник М. : КНОРУС, 2006. 768 с.
Морозов В. В., Чередніченко А. М., Шпильова Т. І. Формування, управління та розвиток команди проекту (поведінкові компетенції) : навч. посіб. Київ : Таксон, 2009. 464 с.
Гелей Л. О. Управління процесами у роздрібній торгівлі: вимоги до інструментарію підтримки управлінських рішень. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2009. № 5. Т. 2. С. 265–268.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру