УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Структурно-змістовна характеристика методології стратегічного управління інноваційністю підприємств
Колещук О. Я.

Колещук О. Я. Структурно-змістовна характеристика методології стратегічного управління інноваційністю підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 265–270.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-265-270

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 001.895:658

Анотація:
Метою статті є формування структурно-змістовної характеристики методології стратегічного управління інноваційністю підприємств у сучасних умовах глобалізації економіки. У роботі визначено, що сучасні економічні процеси на вітчизняних підприємствах знаходяться в стані недостатньо високої сприйнятливості до інноваційності, що вимагає більш високої ефективності шляхом підвищення рівня виробництва продукції та послуг за рахунок створення власних або використання залучених креативних технологій. Визначено, що головними проблемами сталого розвитку інноваційності вітчизняних підприємств є: зменшення рівня наукоємності виробництва; низький рівень розробки та впровадження інноваційності, відсутність дієвих державних програм з розвитку інноваційності; низький рівень використання механізму партнерства в реалізації інноваційних проектів; низький рівень соціальних гарантій для науковців та висококваліфікованих фахівців; низький рівень взаємодії між бізнесом і закладами вищої освіти тощо. Розглянуто етапи адаптивного, гнучкого та активного розвитку підприємств, які протягом розглянутого періоду розвивалися завдяки знанням. Сформовано філософський погляд на формування процесу інноваційності, основаному на знаннях, і запропоновано структурно-змістовну характеристику методології стратегічного управління інноваційністю підприємств.

Ключові слова: діяльність підприємств, методологія стратегічного управління інноваційністю підприємств, інноваційність, знання, пізнання.

Рис.: 3. Бібл.: 11.

Колещук Орест Ярославович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб. : Питер, 1999. 416 с.
Бабінська С. Я. Концепція інформаційного забезпечення інноваційного проекту та етапи її реалізації. Бізнес Інформ. 2017. № 1. С. 61–66.
Базилевич В. Д., Ільїн В. В. Метафізика економіки : монографія. Київ : Знання, 2007. 718 с.
Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе : учебник / пер. с англ. М. : Мысль, 2005. 253 с.
Булгаков С. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття / за ред. В. Д. Базилевича. Київ : Знання, 2006. 903 с.
Глушко Т. П. Філософія економіки: структурно-методологічний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. Київ, 2006. 182 с.
Прохорова В. В. Особливості процесу формування та реалізації управління економічним розвитком підприємств // Актуальні проблеми соціально-орієнтованої економіки : кол. моногр. за ред. Прохорової В.В. Харків : Вид-во «Смугаста типографія», 2017, С. 228–238.
Ратніков В. С. Основи філософії науки і філософії техніки : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2012. 291 с.
Туган-Барановський М. І. Основи політичної економії / наук. ред., автор передмови і вступ. ст. Злупко С. М. Львів : ВЦ Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. 628 с.
Философия экономики : учеб пособие для высш. учеб. заведений / Отв. ред. С. В. Синяков. Киев : Альтерпрес, 2002. 384 с.
https://uk.wikipedia.org/wiki

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру