УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Організаційно-економічний механізм антикризового фінансового управління машинобудівними підприємствами
Кондратенко Н. О., Колесник М. С.

Кондратенко Н. О., Колесник М. С. Організаційно-економічний механізм антикризового фінансового управління машинобудівними підприємствами. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 271–277.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-271-277

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.33.01

Анотація:
У роботі сформовано організаційно-економічний механізм антикризового фінансового управління машинобудівними підприємствами. З’ясовано, що сьогодні дуже гостро постала необхідність впровадження на багатьох машинобудівних підприємствах механізмів антикризового фінансового управління. Ігнорування потреби в антикризових заходах у галузі машинобудування, як однієї з провідних галузей національної економіки, може призвести до неконтрольованого розвитку фінансової кризи, банкрутства та ліквідації машинобудівних підприємств. Визначено проблеми, які гальмують забезпечення сталого розвитку машинобудівного комплексу України. Визначені роль та місце фінансів у структурі економіки підприємств. Зазначено, що сьогодні дуже важливим є використання стратегічного планування в процесі реалізації антикризової фінансової стратегії. Обґрунтовано, що формування організаційно-економічного механізму антикризового управління машинобудівними підприємствами покликане стабілізувати процес діяльності суб’єктів господарювання, збільшити гнучкість, адаптивність та стійкість до змін зовнішнього середовища та дії негативних факторів, забезпечити більшу високу ефективність використання наявних фінансових ресурсів. З’ясовано, що організаційно-економічний механізм антикризового фінансового управління машинобудівними підприємствами передбачає поєднання організаційних та економічних заходів у формі методів, інструментів і важелів, що мають на меті попередження, мінімізацію або усунення зовнішніх і внутрішніх загроз діяльності підприємства. Виявлено, що сучасні методи управління та відокремлення стратегії від жорстких меж планування надасть можливість машинобудівним підприємствам запровадити організаційно-економічний механізм антикризового фінансового управління. Зроблено висновок, що формування та запровадження організаційно-економічного механізму антикризового фінансового управління сприятиме запобіганню несприятливих для бізнесу явищ, дозволить усунути тимчасові утруднення та зберегти ринкові позиції.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, антикризове фінансове управління, підприємство, машинобудування.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Кондратенко Наталія Олегівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Колесник Маргарита Сергіївна – магістр, кафедра менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Коваленко В. В., Суганяка М. В., Фучеджи В. І. Антикризове фінансове управління в системі суб’єктів економічної діяльності: методи та інструменти оцінювання : монографія. Одеса, 2013. 381 с.
Романишин М. І. Фінансові кризи та кризові явища як загроза економічній стабільності підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. Вип. 682. С. 123–130.
Супрун В. О. Моделі антикризового управління машинобудівним підприємством в умовах довготривалої економічної кризи. Фінансовий простір. 2015. № 2. С. 399–403.
Шевцова О. Й. Основи антикризового фінансового управління підприємством. Ефективна економіка. 2013. № 2. URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=1773
Шершньова З. Є. Антикризова програма підприємства: методичні основи розробки та організація виконання. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 2. T. 1. С. 140–144.
Бурий С. А., Мацеха Д. С. Антикризове управління та управлінські рішення проблем підприємств малого бізнесу : монографія. Хмельницький : ТОВ «Тріада-М», 2006. 288 с.
Дорошук Г. А., Дащенко М. Н. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 332 с.
Копа М. В. Узагальнення підходів до визначення сутності антикризового управління. Управління ризиком. 2010. № 21. С. 164–166.
Шпильовий В. А., Щербатих Д. В. Управлінські рішення в системі антикризового фінансового менеджменту на підприємствах машинобудування в Черкаській області. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2012. Вип. 32 (1). С. 127–130.
Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2003. 504 с.
Бичков О. О. Соціально-економічні та екологічні проблеми забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств. Економіка та держава. 2012. № 3. С. 98–102.
Масленчиков Ю. С., Комиссаров О. В. Специфика финансов и менеджмента стабильного предприятия в условиях социальной рыночной экономики. Разработка по управлению финансовой деятельностью предприятия. М. : БДЦ-пресс, 2002. 160 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру