УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналітичний аспект міжнародного маркетингу високих технологій в Європі
Хаджинов І. В.

Хаджинов І. В. Аналітичний аспект міжнародного маркетингу високих технологій в Європі. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 288–294.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-288-294

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.9:339.138:681.5 (4)

Анотація:
Для багатьох як новостворених компаній, так і тих, що працюють на ринку досить великий проміжок часу, підвищення ефективності маркетингової діяльності є одним із головних завдань на шляху до високої конкурентоспроможності. За таких умов постає вибір – збільшення витрат на просування та рекламу чи реорганізація торгової групи. Для високотехнологічних компаній виконання задачі стати ефективними в маркетинговій діяльності та використовувати інструментарій міжнародного маркетингу часто починається з нуля. Такі компанії, як правило, черпають свої початкові сили від нововведень, що забезпечуються дослідженнями та розробками. У розпалі хаотичного та швидко змінюваного конкурентного середовища важливість досліджень та розробок неможливо переоцінити. Але коли конкурентне середовище стає більш упорядкованим, маркетингова функція теж стає важливою для компаній з високими технологіями. Робота присвячена питанням розвитку ринку високих технологій та пов’язаних з ними послуг у країнах Європи за період 2004–2015 рр. Створення нових технологій, ефективне їх використання та виведення на ринок є найважливішими факторами глобальної конкурентоспроможності. Високотехнологічні сектори та підприємства є ключовими рушіями економічного зростання та продуктивності праці та, як правило, забезпечують високу додану вартість і добре оплачувану зайнятість населення.

Ключові слова: міжнародний маркетинг, високі технології, конкурентоспроможність, зовнішня торгівля високотехнологічними товарами.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Хаджинов Ілля Васильович – доктор економічних наук, доцент, проректор, Донецький національний університет імені Василя Стуса (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

High-tech statistics – economic data. Statistics Explained. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/46748.pdf
Азоев Г. Л., Быкова М. К. 3D-модель продвижения нанотехнологических инноваций. Маркетинг и маркетинговые исследования. 2013. № 5. С. 370–382.
Грига В., Крижанівська О. Високі технології в умовах євроінтеграції: обмеження чи можливості // Європейська правда. 5 листопада 2015 р. URL: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/5/7040254
Каніщенко О. Л. Методологічні аспекти міжнародного маркетингу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2007. Вип. 93. С. 43–46.
Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств : монографія. Київ : Знання, 2007. 448 с.
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / пер. с англ. ; под ред. С. Г. Божук. 2-е изд. СПб. : Питер, 2006. 464 с.
Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку. URL: http://unctadstat.unctad.org
Офіційний сайт Статистичної служби Європейського Союзу. URL: http://ec.europa.eu/eurostat
Офіційний сайт Світового банку. URL: http://www.worldbank.org/
Печуляк Ю. С., Іксарова Н. О. Особливості управління міжнародним маркетингом на вітчизняних підприємствах. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 30. С. 325–332.
Хаджинов І. В. Місце глобальних ланцюжків вартості у сучасних виробничих системах. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 3. С. 49–54. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1769/Khadzhynov.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру