УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Мале та середнє підприємництво в Україні: особливості та проблеми розвитку
Кизим М. О., Чечетова-Терашвілі Т. М., Хаустова В. Є.

Кизим М. О., Чечетова-Терашвілі Т. М., Хаустова В. Є. Мале та середнє підприємництво в Україні: особливості та проблеми розвитку. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 301–317.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-301-317

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 30

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 005.21:33.012.61-022.51/.55(477)

Анотація:
У статті зазначено, що мале та середнє підприємництво (МСП) виступає основою економіки як багатьох розвинутих країн світу, так і тих, що розвиваються. Водночас проблема зростання ролі МСП у розвитку економіки України є невирішеною та вкрай актуальною, а отже, потребує подальших досліджень. Метою статті є визначення особливостей і проблем розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Задля досягнення поставленої мети в статті запропоновано структурно-логічну аналітичну схему аналізу розвитку МСП України, що базується на врахуванні трьох основних показників діяльності суб’єктів МСП: обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг); розміру за чисельністю працюючих; кількістю підприємств, і дозволяє розраховувати проміжні відносні показники. Також розроблено методичний підхід до аналізу стану та тенденцій розвитку МСП в Україні. Згідно з даним методичним підходом та аналітичною схемою дослідження в статті за період 2010/2011–2015/2016 рр. проаналізовано: співвідношення суб’єктів великих, середніх, малих і мікропідприємств в Україні; динаміку частки малих підприємств у загальній кількості підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності; динаміку кількості фізичних осіб – підприємців в Україні; динаміку обсягів реалізації продукції суб’єктами середнього та малого підприємництва; динаміку продуктивності діяльності МСП; динаміку частки зайнятих працівників на МСП; динаміку показників чистого прибутку (збитку) МСП в Україні; фінансові результати діяльності середнього та малого підприємництва в Україні; динаміку основних показників діяльності суб’єктів МСП; питому вагу кількості середніх і малих підприємств в Україні за видами економічної діяльності (ВЕД); питому вагу чисельності зайнятих працівників на середніх і малих підприємствах України за ВЕД у загальних показниках зайнятості працівників суб’єктів господарювання; питому вагу обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) середніх, малих підприємств і фізичних осіб – підприємців у загальному обсязі суб’єктів господарювання за ВЕД в Україні. Розглянуто результати опитування перешкод у розвитку промислових МСП України.

Ключові слова: середнє та мале підприємництво, суб’єкт підприємницької діяльності, середнє підприємство, мале підприємство, тенденції розвитку, стан, динаміка, проблеми, показники діяльності, продуктивність діяльності, фінансовий результат.

Рис.: 19. Табл.: 3. Бібл.: 20.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна – доктор економічних наук, доцент, Харківська міська рада (пл. Конституції, 7, Харків, 61003, Україна)
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Результати моніторингу соціально-економічного розвитку областей та міста Києва за 2015 рік. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Otsinka-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-regioniv-za-2015-r.-prezentatsiyni-materiali2.pdf
Куликов В., Латышева Г., Николаев А. Образование финансово-промышленных групп. Российский экономический журнал. 1994. № 1. С. 16–22.
Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. Київ : Знання, КОО, 2005. 302 с.
Галан Н. І. Державна підтримка малого та середнього бізнесу: досвід розвинених країн : монографія. Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2007. 188 с.
Кузнєцова А. Я, Возняк Г. В., Дубовик О. В., Тувакова Н. В. Фінансове стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу в Україні : монографія. Львів : ЛБІ НБУ, 2006. 367 с.
Вікіпедія – Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/
Аналіз статистичних показників розвитку підприємництва в Україні у 2015 році. URL: http://platforma-msb.org/analiz-statystychnyh-pokaznykiv-rozvytku-pidpryyemnytstva-v-ukrayini-u-2015-rotsi/
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва – 2015 : стат. зб. / за ред. М. С. Кузнєцової. Київ : Державна служба статистики України, 2016. 513 с.
Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва – 2016: стат. зб. / за ред. М. С. Кузнєцової. Київ : Державна служба статистики України, 2017. 623 с.
Annual report on european SMEs 2012/2013. URL: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf
Основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm
Варналій З. С., Сизоненко В. О. Основи підприємницької діяльності : підручник. Київ : Знання України, 2003. 404 с.
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/arh_kzp_ed_u.htm
Формування чистого прибутку (збитку) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/fin/fchpr/fchpr_u/fchpr_sv_0315_u.htm
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/fin/fin_rez/fn_ed_vsm/fn_ed_vsm_u/fn_ed_vsm_u_14.htm
Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2014/fin/fchpr/fchpr_u/fchpr_14_u.htm
Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП. Інформаційний бюлетень. 31.07.2017 р. Вип. 6. URL: https://www.slideshare.net/IER_Kyiv/6-78531749
Дорожня карта розвитку підприємництва в Україні: 2015–2016 роки. Київ : Центр громадської експертизи, Центр міжнародного приватного підприємництва, 2014. 20 с.
Індекс політики в сфері МСП: країни Східного партнерства, 2012 рік – Хід реалізації Акта ЄС про малий бізнес / Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Програма з підвищення конкурентоспроможності країн Євразії. URL: http://ufpp.gov.ua/content/PDF/ stranu_vostochnogo_partnersta_2012_ru.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру