УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Експертиза законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері: проблеми та напрями вирішення
Іванов Ю. Б., Іванова О. Ю.

Іванов Ю. Б., Іванова О. Ю. Експертиза законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері: проблеми та напрями вирішення. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 50–56.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-50-56

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 340.134

Анотація:
Стаття присвячена актуальним питанням якості законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері. Якість та наслідки розробки, прийняття та вступу в дію законодавчих і нормативно-правових актів є засобом забезпечення ефективного державного управління та зниження рівня корупції в Україні, а також стимулюючим впливом на розвиток підприємництва в країні, від якого залежить конкурентоспроможність регіональної та національної економіки України. Метою статті є ідентифікація проблем проведення експертизи проектів законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері, що дозволить дослідити недоліки української моделі проведення експертизи та розробити рекомендації щодо їх подолання та підвищення якості цієї процедури, а також у цілому якості законодавства в економічний сфері. Систематизовано проблеми процедури проведення експертизи законодавчих і нормативно-правових актів. Запропоновано схему взаємозв’язку проблем, що призводять до недієвості цих актів, та розроблено напрями вирішення згаданих проблем: удосконалення процедури експертизи в процесі розробки та прийняття законодавчих і нормативно-правових актів; розробка критеріїв відбору законопроектів для проходження експертизи; розробка критеріїв для відбору експертів, що проводять експертизу законодавчих і нормативно-правових актів; обґрунтування критеріїв відбору законопроектів для проходження техніко-економічної експертизи законопроектів; розробка методики проведення техніко-економічної експертизи законопроектів; розробка методики проведення моніторингу дієвості законодавчих актів в економічній сфері. Реалізацію запропонованих напрямів систематизовано за критеріями часу та відповідальними органами влади у вигляді дорожньої карти.

Ключові слова: експертиза, законодавчі акти, нормативно-правові акти, економічна сфера, проблеми, напрями.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 16.

Іванов Юрій Борисович – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Іванова Ольга Юріївна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор проблем регіонального розвитку та децентралізації відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Фулей Т., Лукас Л., Сайц Л. Використання методики вирішення проблем для розробки та експертизи проектів нормативно-правових актів. Київ : ФОП Москаленко О. М., 2013. 256 с. URL: http://academy.gov.ua/doc/mijnar_spivrob/mizhnar_proekt/pdf/psp2/metod.pdf
Доповідь та дорожня карта щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України. Вересень 2015 – Лютий 2016. 74 с. URL: http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16508/20160301RES16508.pdf
Рубановський К., Ходько Н., Балдич Н., Чорній Л. Дорожня карта розвитку підприємництва в Україні: 2015–2016 роки. Київ : Центр громадської експертизи, Центр міжнародного приватного підприємництва, 2014. 20 с.
Журкина Е. В. Правовая экспертиза нормативного правового акта как средство повышения эффективности законодательства: дис. … канд. юрид. наук, М., 2009. 178 с.
Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП : інформаційний бюлетень. 31.07.2017 р. Вип. № 6. URL: https://www.slideshare.net/IER_Kyiv/6-78531749
Короткова О. А. Экспертиза законопроектов и законодательных актов: теоретико-правовой аспект : дис. … канд. юрид. наук, М. 2010. 178 с.
Косович В. М. Правовий моніторинг як засіб вдосконалення нормативно-правових актів в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2012. № 3. С. 31–44. URL: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2012/12kvmpau.pdf
Лозинська І. В. Правовий закон і стандарти правотворчості правової держави. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2011. № 1. С. 37–46. URL: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2011_1/livppd.pdf
Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів» № 41 від 21.11.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va041323-00
Николаев И. А., Шульга И. Е. Экономические издержки законотворчества : аналитический доклад. М., 2004. 49 с.
Правова експертиза нормативно-правових актів. Методичні рекомендації / Міністерство юстиції України. Київ, 2015. 16 с.
Рибікова Г. В. Правова експертиза нормативно-правових актів як правова категорія та наукова доктрина. Юридичний вісник. 2013. № 4. С. 28–32.
Селіванов А. Проблемні аспекти законотворчого процесу та їх відображення в рішеннях Конституційного Суду України. Право України. 2004. № 9. С. 34–36.
Стандарты экспертизы законопроектов : Руководство по применению. 2-е изд. Бишкек, 2012. 124 с. URL: https://www.undp.org/content/dam/kyrgyzstan/Publications/demgov/DGP_Law_Expertise_Standards_RUS.pdf
Титов Н. С. Экспертиза проектов нормативно-правовых актов: опыт, виды и стратегические перспективы. Юридическая техника. 2015. № 9. С. 747–753.
Цензор реформ. За три роки діяльності Верховної Ради було прийнято 699 законів. URL: https://reforms.censor.net.ua/news/3038667/za_try_roky_diyalnosti_verhovnoyi_rady_bulo_pryyinyato_699_zakoniv_opora_infografika

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру