УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Європейський банк реконструкції та розвитку: співпраця з Україною
Хімій Б. І.

Хімій Б. І. Європейський банк реконструкції та розвитку: співпраця з Україною. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 64–69.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-64-69

Розділ: Інвестиційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 8

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.7

Анотація:
У статті розкрито сутність та роль міжнародної фінансової організації – Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Проаналізовано основні засади розвитку взаємовідносин ЄБРР та України. Визначено основні принципи діяльності ЄБРР в Україні, висвітлено тенденції розвитку та особливості співпраці. Проаналізовано в кількісному вираженні динаміку інвестиційних проектів Банку в Україні. Охарактеризовано сучасний стан фінансування проектів. Досліджено основні сфери (інфраструктура, фінансовий сектор, енергетика, сектори промисловості, торгівлі та агробізнесу) фінансування спільних проектів України та ЄБРР, що спрямовані на збільшення конкурентоспроможності економіки, підтримку структурних реформ, покращення рівня життя та добробуту населення. Акцентовано увагу на чинниках, які обмежують розвиток співпраці. Здійснено аналіз структури кредитного портфеля ЄБРР в Україні станом на 31 серпня 2019 р. Для розуміння ролі Європейського банку реконструкції та розвитку як стратегічного партнера, який впливає на розвиток вітчизняної економіки, проаналізовано проекти, що перебувають на стадії реалізації в різних галузях і визначено основні позитивні аспекти впливу цих проектів. Зображено основні сфери надання технічної допомоги Банком. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення шляхів щодо нарощення інвестицій Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні та переваг залучення його фінансових ресурсів для підтримки процесів розвитку та стабілізації вітчизняної економіки.

Ключові слова: міжнародні фінансові організації, Європейський банк реконструкції і розвитку, кредитний портфель, інвестиційна діяльність, інвестиційний проект, технічна допомога.

Рис.: 4. Бібл.: 11.

Хімій Богдана Іванівна – магістрант, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Колосова В. Вплив міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток країни: питання теорії. Економіка України. 2016. № 12. С. 61–71.
Рудик Н. Міжнародне кредитування ЄБРР як джерело фінансування розвитку підприємств України. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 2. С. 110–115.
History of the European Bank for Reconstruction and Development. URL: https://www.ebrd.com/who-we-are/history-of-the-ebrd.html
Лазаренко В. Управління зовнішнім боргом України // Фінансово-кредитні системи: проблеми теорії і практик : тези доп. Всеукр. студ. наук. конф. Київ : КНТЕУ, 2019. С. 112–114.
European Bank for Reconstruction and Development: Ukraine overview. URL: https://www.ebrd.com/where-we-are/ukraine/overview.html
European Bank for Reconstruction and Development activity in Ukraine. URL: https://www.ebrd.com/where-we-are/ukraine/data.html
EBRD Project Summary Documents. URL: https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html?1=1&filterCountry=Ukraine
Віннік М. В. Розвиток стратегії співробітництва України з Європейським банком реконструкції та розвитку. Мистецтво наукової думки. 2019. № 2. С. 110–113. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/article/view/135/119
Колосова В. П. Планування видатків державного бюджету для реалізації інвестиційних програм, що кредитуються міжнародними інституціями. Фінанси України. 2015. № 2. С. 27–38.
Король М. М., Качур Ю. Б. Перспективні шляхи розвитку відносин України з міжнародними кредитними організаціями. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 5. С. 51–55. URL: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/11.pdf
Аврамчук Л. А., Сухий О. В. Стан та перспективи взаємовідносин України та Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Економіка та суспільство. 2017. № 9. С. 947–951. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/163.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру