УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Активізація інвестиційних процесів в Україні
Савіцька О. П., Щур О. М., Савіцька Н. В.

Савіцька О. П., Щур О. М., Савіцька Н. В. Активізація інвестиційних процесів в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 69–77.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-69-77

Розділ: Інвестиційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.727.2

Анотація:
У статті розглянуто сучасний стан розвитку іноземного інвестування в економіці України, висвітлено основні позитивні зрушення в підвищенні ефективності інвестиційної політики на державному рівні. Проаналізовано тенденції прямого інвестування (у формах акціонерного капіталу та боргових інструментів) економіки України за період 2010–2018 рр. Наведено причини незначного обсягу іноземних інвестицій, вкладених в економіку України. За допомогою економетричних моделей сформовано прогноз залучення прямих інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) в Україну та спрямування в інші країни світу з України. Розраховано частку прямих іноземних інвестицій у ВВП України. Проаналізовано динаміку прямих інвестицій у розрізі Європейського Союзу та Російської Федерації. Охарактеризовано структуру надходжень прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за країнами-інвесторами (найбільші обсяги) у 2018 р. Як результат, виокремлено найважливіші напрями посилення інвестиційної привабливості України, що в підсумку підвищить зацікавленість з боку іноземних інвесторів та збільшить обсяги прямих іноземних інвестицій у розвиток вітчизняної економіки. Відзначено позитивні зрушення у сфері прямого іноземного інвестування в Україні та необхідність докласти максимум зусиль на всіх рівнях управління «держава – регіон – місто – підприємство» задля прийняття дієвої та ефективної системи заходів з посилення інвестиційної привабливості України на міжнародному рівні.

Ключові слова: прямі інвестиції, акціонерний капітал, боргові інструменти, рівняння тренду, інвестиційна привабливість.

Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 22.

Савіцька Ольга Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму (вул. Менцинського, 8, Львів, 79007, Україна)
Email: [email protected]
Щур Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму (вул. Менцинського, 8, Львів, 79007, Україна)
Савіцька Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки та інвестиційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму (вул. Менцинського, 8, Львів, 79007, Україна)

Список використаних у статті джерел

Кравців В. С., Мельник М. І., Антонов В. Б. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: проблеми та політика активізації : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2011. 368 с.
Інвестування в Україні в умовах глобалізації : монографія / за ред. В. Г. Федоренко, І. М. Грищенка, Г. Є. Воронкової. Київ : ДКС-центр, 2016. 324 с.
Козик В. В., Ємельянов О. Ю., Петрушка Т. О. Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств.) Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 52–58.
Обушний С. М., Мельник О. О. Сучасні тенденції залучення іноземних інвестицій в економіку України. Вчені записки Університету «КРОК». 2018. № 4. С. 52–59. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-52-59
Матюшенко І. Ю., Дмитрієв В. М., Азаренкова О. В. Іноземні інвестиції в підприємницькій діяльності України : монографія. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 190 с.
Швець Ю. О., Бурдило О. В. Оцінка інвестиційного клімату в Україні: стан, проблеми та шляхи його поліпшення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип. 12 (2). С. 165–168. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_2_2017ua/37.pdf
Мордань Є. Ю., Гуща А. В. Інвестиційний клімат України та шляхи його поліпшення. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 33–39. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/17_2017/8.pdf
Новікова Т. В., Гайдар І. І. Інвестиційна привабливість України: основні проблеми і шляхи їх розв’язання. Вісник Університету банківської справи. 2017. № 2. С. 45–49.
Грицаєнко Г., Грицаєнко М. Інвестиційна привабливість України. Agricultural and Resource Economics. 2017. Vol. 3. No. 1. P. 80–93.
Савіцька О. П., Цоньо В. В. Особливості міграційних процесів населення в умовах глобалізації. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.17. С. 295–303. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2013/23_17/295_Saw.pdf
Україна піднялася у рейтингу інвестиційної привабливості. URL: https://www.slovoidilo.ua/2018/07/24/novyna/ekonomika/ukrayina-pidnyalasya-rejtynhu-investyczijnoyi-pryvablyvosti (дата звернення: 20.08.2019).
Методологічні пояснення статистики зовнішньоекономічної діяльності. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_u/zd_met.html (дата звернення: 20.08.2019).
Савіцька О. П., Дюс Х. М. Проблеми та тенденції розвитку спільних підприємств України. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.01. С. 284–290. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemi-ta-tendentsiyi-rozvitku-spilnih-pidpriemstv-ukrayini/viewer
Економічна статистика / Зовнішньоекономічна діяльність. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (дата звернення: 20.08.2019).
Валовий внутрішній продукт за 2018 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2018u.htm (дата звернення: 20.08.2019).
Валовий внутрішній продукт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm (дата звернення: 20.08.2019).
Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua (дата звернення: 20.08.2019).
Савіцька О. П., Бай Т. В. Особливості залучення прямих інвестицій в економіку України. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.01. С. 277–283. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_1/277_Saw.pdf
Кулиняк І. Я. Капітальне інвестування у сфері туризму в Україні // Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6 червня 2019 р.). Київ : АПСВТ, 2019. С. 66–67.
Кулиняк І. Я., Прийма Л. Р., Шпак О. Г. Напрями розвитку підприємства в умовах динамічного середовища. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2012. Вип. 3. С. 55–58.
Савіцька О. П., Савіцька Н. В. Державне регулювання інвестиційних процесів в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Вип. «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2011. № 714. С. 391–398. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/12888/1/060_Derzhavne%20reguljuvan_391_398_714.pdf
Колеватова А. В. Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. С. 1080–1084. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/200.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру