УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Вплив інституційного середовища на динаміку ПІІ в Україні
Вороніна О. О.

Вороніна О. О. Вплив інституційного середовища на динаміку ПІІ в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 77–82.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-77-82

Розділ: Інвестиційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.9.01

Анотація:
У роботі розглядаються питання щодо створення сприятливого інвестиційного та ділового клімату для залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), які є невід’ємною частиною відкритої й ефективно функціонуючої економічної системи. З іншого боку, прямі інвестори не мають можливості швидкого відходу з ринку, оскільки ризикують довготривалими великими обсягами фінансових вкладень. Тому ПІІ визнають як головний каталізатор економіки країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою. У цьому аспекті розкривається необхідність створення сприятливих умов для зацікавлення іноземного капіталу у вітчизняному ринку, оскільки прогресуюча частка ПІІ в структурі національного капіталу здатна підвищити конкурентоспроможність країни та ефективно інтегрувати її у світову економічну систему. Виявлено, що наявність таких економічних переваг, як вигідне природно-географічне положення, висококваліфікована робоча сила, високий потенціал структурного розподілу економіки, розвинена інфраструктура сьогодні не завжди є достатньою для прийняття інвестором позитивного рішення. Останнім часом переконливим фактором для ПІІ є стан інституціонального середовища в країні-реципієнті. Сприятливе інституціональне середовище допомагає уникнути таких трансакційних витрат, що виникають як наслідок бюрократичних і судово-правових бар’єрів, низького рівня захисту прав власності та виконання контрактів, корупції, політичної та економічної нестабільності та ін.

Ключові слова: інституціональні фактори, інституціональне середовище, прямі іноземні інвестиції (ПІІ), міжнародні інвестиції, державне управління.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Вороніна Олена Олегівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Україна піднялася одразу на 7 пунктів в рейтингу Doing Business-2020 та посіла 64-те місце серед 190 країн / Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-pidnyalasya-odrazu-na-7-punktiv-v-rejtingu-doing-business-2020-ta-posila-64-misce-sered-190-krayin
Статистичний щорічник України за 2018 рік. Житомир : ТОВ «БУК-ДРУК», 2019 р. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf
Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну / Міністерство фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/
Чубарь О. Г. Інститути та інституціональне середовище: теоретичні узагальнення засад економічного розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету. 2013. Вип. 3. С. 98–104.
Руководство по наилучшей практике в области формирования позитивного делового и инвестиционного климата // Бюро Координаторa деятельности ОБСЕ в области экономики и охраны окружающей среды. Вена, 2006 p. URL: https://www.osce.org/ru/eea/19769?download=true
Москаленко Н. О., Перепелюкова О. В. Iнституціональне середовище міжнародного бізнесу. Економіка та право. 2016. № 3. С. 77–82.
Мензарарь С. А. Положение России, Украины и Молдовы в рейтингие GRICS: динамика эффективности политического управления // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования : сб. ст. по матер. XLV междунар. студ. науч.-практ. конф. Новосибирск, май 2018. № 10. С. 404–411. URL: https://sibac.info/archive/meghdis/10(45).pdf
Доповідь Ernst & Young EY EMEIA Fraud Survey 2017. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_EMEIA_Fraud_Survey_2017/$FILE/ey-emeia-fraud-survey-2017.pdf
Колодрубська Н. В. Інституціональні фактори економічного зростання в сучасних умовах. Економічний часопис-ХХІ. 2011. № 7-8. С. 20–22. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/47810/06-Kolodrubska.pdf?sequence=1
Івашина С. Ю., Івашина О. Ф. Інституціональна економіка : навч. посіб. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. 132 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру