УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Напрями інституціонального забезпечення управління економічним розвитком регіонів
Швед А. Б.

Швед А. Б. Напрями інституціонального забезпечення управління економічним розвитком регіонів. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 83–88.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-83-88

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.142.4

Анотація:
У статті визначено напрями та розроблено систему інституціонального забезпечення економічного розвитку регіонів. З’ясовано, що для забезпечення ефективного економічного розвитку регіону та подолання існуючих диспропорцій необхідні: державне регулювання; легітимність; регіональна ініціатива та регіональне виконання; конкретно-цільовий характер заходів, що розробляються; системний підхід з урахуванням усіх видів і методів державної підтримки конкретного регіону; відповідальність і контроль; орієнтація на програмно-цільові методи вирішення проблем в умовах трансформаційних суспільних відносин. Зазначено, що завданням державної політики на регіональному рівні є здійснення виваженого управління, що пов’язане як із прямим адмініструванням регіональних процесів, так і здійсненням регулюючого впливу, з визначенням меж і вибором більш м’яких методів втручання в ту чи іншу сферу функціонування території. У цьому контексті першочерговим є дотримання принципу субсидіарності, здійснення державного регулювання за допомогою прийняття та впровадження законодавчих актів, стимулювання регіонального розвитку шляхом державного фінансування за умови максимального та раціонального використання внутрішніх ресурсів. Відзначено, що система інституціонального забезпечення економічного розвитку регіонів (ЕРР) передбачає комплексність розвитку всіх регіонів країни, оптимізацію розміщення продуктивних сил по території країни та вирівнювання умов господарювання та життєдіяльності людини. Існування інституціонально розвинутою регіональної економічної системи дасть можливість прискорити зростання економіки всіє країни. Зроблено висновок, що наявність проблем у економічному розвитку регіону вимагає вдосконалення державної політики у сфері регіонального розвитку, її відповідних правових, організаційних, економічних механізмів на основі інституційного забезпечення, що, своєю чергою, уможливить визначення довгострокової стратегії економічного розвитку регіонів.

Ключові слова: економічний розвиток, регіон, інституціональне забезпечення, державна політика, регіональна система.

Рис.: 1. Бібл.: 12.

Швед Аліна Борисівна – асистент, кафедра менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : монографія / О. М. Алимов, А. І. Даниленко, В. М. Трегобчук та ін. Київ : Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2005. 540 с.
Ватаманюк З. Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика. Львів : Новий світ-2000, 2005. 648 с.
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований : монография / под ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. Харьков : Форт, 2008. 928 с.
Мельник А. Ф. Система інституційного забезпечення структурної трансформації національної економіки: сутнісні характеристики та проблеми формування. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2012. № 2. С. 7–17.
Михненко А. М., Бакуменко В. Д. Інституціоналізація // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.
Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки) / пер. з англ. І. Дзюб. Київ : Основи, 2000. 198 с.
Ткач А. А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2007. 304 с.
Регіональне управління : навч. посіб. / Л. М. Зайцева, С. М. Серьогін, Н. Й. Коніщева та ін. Дніпропетровськ : ДФ УАДУ, 2000. 240 с.
Рудень В. В. Перспективи та пріоритети розвитку соціально-економічної системи України. URL: http://intkonf.org/ruden-vv-perspektivi-ta-prioriteti-rozvitku-sotsialno-ekonomichnoyi-sistemi-ukrayini/
Регіональна політика та механізми її реалізації / М. І. Долішній, С. М. Злупко, С. Й. Вовканич та ін.. Київ : Наукова думка, 2003. 503 с.
Держава та регіони: від патерналізму до партнерства: аналітична доповідь / С. О. Біла, О. В. Шевченко, В. І. Жук та ін. Київ : НІСД, 2010. 64 с.
Нормативно правове забезпечення регіонального розвитку в Україні. URL: http://old.niss.gov.ua/monitor/november08/3.htm

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру