УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Україна на шляху економічного зростання
Фоміна О. О., Гоголєва Н. Ф., Лабузова Ю. Г.

Фоміна О. О., Гоголєва Н. Ф., Лабузова Ю. Г. Україна на шляху економічного зростання. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 8–16.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-8-16

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330-026.23(477)

Анотація:
Метою статті є дослідження місця України у світових рейтингах за рівнем ВВП, індексом добробуту та індексом щастя; побудова виробничої функції економіки нашої держави та розроблення на цій основі рекомендацій щодо вдосконалення політики економічного зростання. Для досягнення мети в статті було застосовано загальнонаукові методи формальної логіки, зокрема аналізу і синтезу – для порівняння характерних рис і відмінностей розвитку країн, що є полярними за світовими рейтингами ВВП, індексом добробуту та індексом щастя. На основі проведеного аналізу поточного стану тенденцій економічного зростання низки країн, зокрема України, зроблено висновки щодо причин полярності їх розвитку. У роботі застосовано статистичні та економетричні методи, зокрема аналіз структурних характеристик країн, що доповнюються показниками диференціації населення; регресійний аналіз при формуванні виробничої функції економіки України типу Кобба – Дугласа та при прогнозуванні ВВП на короткострокову перспективу; для оцінки стабільності параметрів регресійної моделі та перевірки наявності структурних зсувів у виборці застосовано тест Чоу. Щодо явних проблем розвитку економіки України, які можуть гальмувати процес зростання, виділено такі: тривалий конфлікт на сході країни та політична нестабільність; економічна нерівність населення в доходах; розвиток економіки за рахунок переважно екстенсивних чинників. Проведені розрахунки показали, що в Україні найближчими роками буде продовжуватися зростання ВВП.

Ключові слова: економічне зростання, валовий внутрішній продукт, індекс добробуту, індекс щастя, нерівність людей, нерівність доходів, виробнича функція типу Кобба – Дугласа, тест Чоу.

Табл.: 3. Формул: 5. Бібл.: 30.

Фоміна Олена Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра управління і фінансово-економічної безпеки, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, Покровськ, Донецька область, 85300, Україна)
Email: [email protected]
Гоголєва Наталія Федорівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедра вищої математики і фізики, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, Покровськ, Донецька область, 85300, Україна)
Email: [email protected]
Лабузова Юлія Геннадіївна – студент, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, Покровськ, Донецька область, 85300, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Загадки экономического роста: движущие силы и кризисы – сравнительный анализ / пер. с польск. Ю. В. Чайникова под науч. ред. А. В. Куряева. М. : Мысль, 2016. 512 с.
Аджемоґлу Д., Робінсон Дж. Чому нації занепадають. Походження влади, багатства і бідності / пер. з англ. О. Дем’янчука. 2-ге вид. випр. Київ : Наш Формат, 2016. 440 с.
Макстон Ґ., Рандерс Й. У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття, нерівності та змін клімату / пер. з англ. К. Гуменюк, Я. Сотник. 2-ге вид. Київ : Pabulum, 2017. 320 с.
Агийон Ф., Уильямсон Дж. Экономический рост, неравенство и глобализация: теория, история и политическая практика / пер. с англ. Ю. Набатовой. М. : Дело, 2015. 288 с.
Ещенко П. С. Украинская «великая депрессия» и как из нее выйти? Киев : ИД «Дакор», 2017. 248 с.
Гаврилишин О. Капіталізм для всіх чи для обраних? Розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень / пер. з англ. А. Іщенка. 2-ге вид. Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2007. 384 с.
Економічна безпека держави / за заг. ред. О. С. Власюка, А. І. Мокія. Львів : Апріорі, 2013. 836 с.
Реформація: успіх Європи і шанс для України : кол. моногр. за ред. Р. Шеремети та О. Романенко. Київ : Самміт-Книга, 2017. 256 с.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/nac_r.htm
Data refer mostly to the year 2018. Selecting all countries, GDP per capita (current US$), World Bank. Accessed on 1st of July 2019.
Мировая и региональная статистика, национальные данные, карты и рейтинги // Мировой Атлас Данных. URL: https://knoema.ru/atlas
The Legatum Prosperity Index. URL: https://www.prosperity.com/
Ranking of Happiness 2016–2018. URL: https://theworldonly.org/wp-content/uploads/2019/03/rejting-schastya-2019.png
Switzerland. 2019 Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org/index/country/switzerland
The World Factbook. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html
Офіційний український сайт про Данію URL: https://web.archive.org/web/20100103153914/http://indenmark.com.ua/
Finland Economy Review URL: https://web.archive.org/web/20090718111520/http://www.taxarticles.info/2009/06/finland-economy-review/
New Zealand. 2019 Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org/index/country/newzealand
Sudan. 2019 Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org/index/country/sudan
OEC. Йемен. URL: https://oec.world/ru/profile/country/yem/
Аfghanistan. 2019 Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org/index/country/afghanistan
Сhad. 2019 Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org/index/country/chad
Central Аfrican Republic. 2019 Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org/index/country/centralafricanrepublic
World Military Guid. URL: https://www.globalsecurity.org/military/world/index.html
United Nations Development Programme. Human Development Reports. 2018 Statistical update. Countrie profiles. URL: http://hdr.undp.org/en
Індекси. ВВП України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
Янковий В. О. Економіко-математичні властивості виробничої функції Кобба – Дугласа і CES-функції. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 2. С. 330–336.
Черкашина Т. С. Виробнича функція Кобба – Дугласа як інструмент політики економічного зростання України в умовах ринкових реформ. Економіка і суспільство. 2019. Вип. 20. С. 103–112. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/15.pdf
Ackerberg D. A., Caves K., Frazer G. Identification Properties of Recent Production Function Estimators. Econometrica. 2015. Vol. 83. Issue 6. P. 2411–2451. URL: http://dx.doi.org/10.3982/ECTA13408
Доугерти К. Введение в эконометрику : учебник / пер. с англ. 3-е изд. М. : Инфра-М, 2009. 465 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру