УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інтенсифікація управління економічною поведінкою підприємства на конкурентних ринках
Ареф’єва О. В., Побережна З. М.

Ареф’єва О. В., Побережна З. М. Інтенсифікація управління економічною поведінкою підприємства на конкурентних ринках. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 110–118.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-110-118

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.108.2(045)

Анотація:
У статті розглянуто інтенсифікацію процесу управління економічною поведінкою підприємства на конкурентних ринках. Система управління економічною поведінкою підприємства повинна орієнтуватися на темпи розвитку науково-технічного прогресу, обов’язково бути пов’язаною з механізмом діяльності самого підприємства та спрямована на вдосконалення його діяльності та методів управління. Застосування пріоритетних методів управління економічною поведінкою підприємства має ґрунтуватися на комплексному використанні системи економічних законів і принципів управління. Інтенсифікація управління економічною поведінкою підприємства на конкурентних ринках формується за допомогою певних інструментів, методів та важелів, які, взаємодіючі між собою, становлять цілісне утворення, що дає економічний ефект. Методи вимірювання інтенсифікації системи управління економічною поведінкою підприємством пропонується застосовувати як більшість соціально-економічних показників, що формуються під впливом не одного, а багатьох факторів. Запропоновано модель кореляційно-регресійного аналізу на основі групи факторних показників, а саме: витрати на виробництво продукції; обсяг виробленої продукції; додана вартість за витратами виробництва; капітальні інвестиції у підприємство; кількість підприємств у галузі. За результатами дослідження визначено, що найбільший вплив має показник доданої вартості за витратами виробництва. Запропоновано заходи щодо інтенсифікації підприємства на конкурентних ринках. Визначено основні умови успішної реалізації інтенсифікації управління підприємством на конкурентних ринках через: удосконалення використання всіх видів ресурсів та прогнозування можливостей щодо їхньої заміни на більш якісні; інтенсифікацію впровадження інноваційних моделей формування організаційної поведінки підприємства на конкурентних ринках; удосконалення організації виробництва з метою виявлення вузьких місць та визначення резервів; запровадження системи заходів щодо вдосконалення методів прийняття управлінських рішень на підставі впровадження інформаційних технологій, притаманних цифровій економіці.

Ключові слова: інтенсифікація управління, економічна поведінка підприємства, конкурентні ринки, управлінські рішення, фактори інтенсифікації, ефективність, система управління, модель кореляційно-регресійного аналізу.

Рис.: 3. Табл.: 3. Формул: 2. Бібл.: 12.

Ареф’єва Олена Володимирівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра повітряного транспорту, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]
Побережна Заріна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та бізнес-технологій, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ареф’єва О. В. Концептуальні основи адаптивного управління функціонуванням та розвитком підприємств. Економіка і управління. 2012. № 3. С. 107–111.
Бабій І. В. Аналіз інноваційних моделей реструктуризації сучасних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2009. № 5. Т. 1. С. 134–138.
Гетьманський В. О. Вимір і наслідки інтенсифікації діяльності підприємства в умовах економічного розвитку. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2011. № 2. С. 131–134.
Марченко В. М., Покровська Н. М. Оцінювання інтенсифікації діяльності підприємств машинобудування: прикладний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип. 16. Ч. 2. С. 15–20.
Кривов’язюк І. В. Напрями інтенсифікації діяльності підприємств машинобудування. Економічний форум. 2018. № 3. С. 116–122.
Прохорова В В. Орієнтовано-рефлексивний підхід щодо управління реструктуризаційними процесами на машинобудівних підприємствах. Проблеми системного підходу в економіці. 2015. Вип. 53. С. 135–140.
Шарко В. В. Інструменти механізму інтенсифікації виробництва промислового підприємства. Економічний часопис-ХХІ. 2012. № 9. С. 70–72. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48326/21-Sharco.pdf?sequence=1
Мягких І. М. Основні напрямки вдосконалення механізму управління інтегрованими бізнес-структурами (ІБС) авіапідприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 6 (3). С. 46–49.
Павлов К. В., Ильин С. В. Оценка эффективности интенсификации общественного производства. Вісник Академії економічних наук України. 2004. № 1. С. 79–83.
Агаркова Н. А. Теоретико-прикладні аспекти інтенсифікації виробництва. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2009. № 6. Т. 2. С. 186–190.
Лазаренко Л. О. Інтенсифікація управління і управлінської праці в контексті ефективності управління. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2012. № 4. T. 1. С. 32–36.
Проценко В. М. Інтенсифікації системи управління промисловими підприємствами як необхідна умова забезпечення ефективності прогресивних перетворень. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 67. С. 215–221.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру