УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз принципів стратегічного планування із упровадженням елементів розумних технологій у процес управління місцевим територіальним розвитком в Україні
Ярошенко І. В., Семигулін П. К.

Ярошенко І. В., Семигулін П. К. Аналіз принципів стратегічного планування із упровадженням елементів розумних технологій у процес управління місцевим територіальним розвитком в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 132–139.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-132-139

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.1

Анотація:
Стратегічне планування розвитку територій в Україні набуває актуальності в процесі триваючої реформи децентралізації. Об’єднані територіальні громади, до складу яких можуть входити міста різних розмірів і можливостей (від міст обласного або районного значення до маленьких містечок), отримали розширені повноваження і на сьогодні мають можливість використовувати наявні та додаткові ресурси (природні, інфраструктурні, соціальні, трудові, фінансові, інноваційні, інвестиційні, інформаційні, науково-технічні тощо) для збільшення доходів місцевих бюджетів, отримання більших можливостей впливу на свій розвиток і створення умов для зростання добробуту населення. Успішними стають ті території, які завдяки вдало розробленим стратегіям розвивають власну спроможність, підтримують та поліпшують внутрішні умови життєдіяльності, вдало використовують зовнішні фактори, що впливають на надходження інвестиції та подальший ефективний розвиток з використанням технологічних новацій. Сучасне стратегічне планування залишається і надалі засобом вирішення великої кількості складних і гострих місцевих проблем життєзабезпечення громади та створення умов і можливостей для розвитку, підвищення конкурентоспроможності, впровадження розумних технологій у процес управління територіальним розвитком. Аналіз існуючих стратегічних підходів планування в управлінні територіальним розвитком дає можливість дослідити принципи організації розробки та реалізації стратегій розвитку територій, зокрема розумних міст, в Україні. Використання механізмів сучасного стратегічного планування практично для всіх сфер територіального розвитку на основі застосування переваг технічного прогресу і новітніх ІТ-технологій дозволяє визначати та використовувати елементи розумності, перш за все для ефективного місцевого розвитку в Україні.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, управління місцевим територіальним розвитком, принципи стратегічного планування, сталий розвиток, територія, розумне місто, громада.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Ярошенко Ігор Васильович – кандидат економічних наук, завідувач відділу, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Семигулін Павло Костянтинович – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку : практичний посібник / Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. Київ : ТОВ «София-А», 2012. 88 с.
Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм соціального і економічного розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14
Методичні рекомендації для врахування Цілей сталого розвитку в стратегіях розвитку територіальних громад / Укладачі : Г. Б. Марушевський, О. М. Нижник / У рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України». Жовтень 2017. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/UNDP_MetRecommendation_v03.pdf
Методологія планування регіонального розвитку в Україні. Інструмент для розробки стратегій регіонального розвитку і планів їх реалізації / Проект Європейського Союзу «Підтримка регіонального розвитку України». URL: https://www.surdp.eu/uploads/files/Methodology_of_RD_planning.pdf
Позднякова А. М. Впровадження концепції розумних сталих міст в Україні: особливості та рекомендації. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 2. С. 49–57. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-33
Постанова КМУ «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» від 6 серпня 2014 р. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п
Постанова КМУ «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 931 і 932» від 14 листопада 2018 р. № 959. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-2018-п
Сментина Н. В. Особливості методології стратегічного планування в системі державного управління соціально-економічним розвитком територій. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2013. № 4. С. 67–80.
Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Позиціонування міста Харкова й окремих великих міст України на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 115–126.
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку європейських міст. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 48–54.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру