УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні аспекти формування та використання потенціалу промислових підприємств регіону
Якименко О. В.

Якименко О. В. Теоретичні аспекти формування та використання потенціалу промислових підприємств регіону. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 154–160.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-154-160

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.242

Анотація:
Відзначено, що регіональні промислові комплекси сьогодні знаходяться в незадовільному стані та потребують оновлення та модернізації основних фондів, ефективного використання всіх наявних ресурсів виробництва та комплексного використання виробничого та управлінського потенціалу підприємств. Розглянуто та виокремлено основні підходи до формування потенціалу промислового підприємства, які пов’язані з його функціональною структурою та забезпечують створення та організацію такої системи ресурсів та можливостей, яка б дозволила досягти різних за строком цілей підприємства в результаті їх взаємодії. Розглянуто підходи, які є однозначними у виділенні ресурсних і цільових аспектів у визначенні потенціалу, що зумовлено історичними етапами в управлінні. Проте на сьогоднішній день необхідно враховувати й інші фактори у трактуванні потенціалу промислового підприємства. Описані підходи більш якісно, з управлінської точки зору, дозволяють розкрити інструментарій забезпечення ефективності розвитку регіональних економічних систем. Зважаючи на різноплановість трактувань, виокремлено загальні риси, які є ознакою більшості підходів. Зазначено, що виокремленні фактори та умови побудови і в подальшому реалізації потенціалу промислових підприємств регіону різняться за своїм характером впливу, який вони чинять на потенціал суб’єктів господарювання. Зроблено висновок, що, взявши до уваги умови зовнішнього середовища, а також вплив відповідних його факторів на потенціал підприємства, можна не тільки прогнозувати можливі коливання окремих (функціональних) потенційних можливостей, а й розробляти та впроваджувати потрібні заходи щодо коригування такого впливу на операційні системи для досягнення наміченої мети.

Ключові слова: потенціал, промислове підприємство, регіон, система, фактори, формування, використання.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Якименко Олег Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Гонтарева І. В. Оцінювання системної ефективності функціонування і розвитку промислових підприємств : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2011. 480 с.
Калінеску Т. В., Романовська Ю. А., Кирилов О. Д. Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток : монографія. Луганськ, 2007. 272 c.
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій : монографія / Кіндзерський Ю. В., Якубовський М. М., Галиця І. О. Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. 408 с.
Климахіна О. М. Використання потенціалу регіонів як чинник підвищення рівня їх пропорційного розвитку : дис. … канд. екон. наук : 08.01.01. Київ, 2006. 187 с.
Лапін Є. В. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління : дис. … д-ра екон. наук : 08.07.01. Харків, 2006. 432 с.
Лапко О. О., Александрова В. П. Науково-технічний потенціал та його розвиток // Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку. Київ : Фенікс, 2003. С. 373–390.
Савченко М. В. Управління економічним потенціалом промислових підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01. Харків, 2004. 220 с.
Салига С. Я., Салига К. С., Кирилова Л. І., Скачкова О. В. Удосконалення методів оцінки ефективності діяльності підприємства. Запоріжжя : ЗІДМУ, 2007. 56 с.
Шишков Г. Н. Эффективность деятельности предприятия. URL: http//www/anp.ru/books/m5/3_3.htm
Ареф’єва О. В., Харчук Т. В. Економічні засади формування потенціалу підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 7. С. 71–76.
Краснокутська Н. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 352 с.
Свинцова А. П. Промышленный потенциал: понятие, критерии, структура. Экономический вестник УГНТУ. 2001. С. 103–106. URL: http://ogbus.ru/files/ogbus/authors/Rodionova/Svintsova.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру