УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Харчова промисловість Херсонської області: регіональний вимір сучасної динаміки
Бурик Ю. І.

Бурик Ю. І. Харчова промисловість Херсонської області: регіональний вимір сучасної динаміки. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 166–170.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-166-170

Розділ: Економіка промисловості

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.439

Анотація:
Метою статті є дослідження сучасного стану та основних тенденцій функціонування підприємств харчової промисловості Херсонської області задля формування стратегічних орієнтирів розвитку та забезпечення конкурентоспроможності в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Встановлено, що харчова промисловість є стратегічно важливою галуззю в агропромисловому комплексі Херсонської області. Підприємства харчової індустрії регіону мають достатньо широку спеціалізацію та забезпечують населення широким асортиментом м’ясної, молочної, борошномельно-круп’яної, хлібопекарської продукції тощо. Проаналізовано динаміку основних показників розвитку харчової промисловості Херсонського регіону протягом 2010–2017 рр. Незважаючи на пріоритетність галузі в області, продовжується погіршення основних показників розвитку підприємств харчової промисловості Херсонської області, що пов’язано із загостренням конкурентної боротьби на зовнішньому ринку продуктів харчування, підвищенням вимог до їх якісних характеристик, низьким рівнем доходу на душу населення. Розглянуто внесок підприємств харчової галузі у промисловість Херсонської області за показниками обсягів реалізованої продукції, експорту, капітальних інвестицій, прямих іноземних інвестицій та чисельності працівників. Завдяки сформованому SWOT-аналізу визначено сутність стратегічних орієнтирів розвитку харчової індустрії Херсонської області, розглянуто сильні та слабкі сторони, можливості та загрози галузі в умовах формування сталого розвитку економіки держави.

Ключові слова: харчова промисловість, динаміка, експорт, стратегія, Херсонська область, індекс промислової продукції, SWOT-аналіз.

Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 9.

Бурик Юлія Іванівна – аспірант, кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки, Херсонський національний технічний університет (Бериславське шосе, 24, Херсон, 73008, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 23.11.2019).
Пилипенко О. Є. Розвиток харчової промисловості України. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2017. Т. 23. № 3. С. 15–25.
Пиріг Г. В. SWOT-аналіз харчової промисловості України. Управління розвитком. 2014. № 14. С. 42–45.
«Промисловість України у 2011–2015 роках»: статистичний збірник / за ред. І. С. Петренко. Київ, 2016. 381 с.
«Регіони України» : статистичний збірник / за ред. І. Є. Вернера. Київ, 2018. Ч. 2. 682 с.
Хрип’юк В. І. Харчова промисловість України: ретроспективний аналіз та сучасні проблеми розвитку. Економіка АПК. 2018. № 9. С. 77–86.
Шадура-Никипорець Н. Т. Сучасний стан харчової промисловості України в контексті вирішення проблем ефективного господарювання. Теорії мікро- та макроекономіки. 2010. № 35. С. 109–117.
Шарко М. В., Васильченко К. Г. Шляхи та напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості. Економіка харчової промисловості. 2015. № 1. С. 38–41.
Швець Ю. О., Бутенко А. А. Аналіз сучасного стану харчової промисловості України на внутрішньому та зовнішньому ринках. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2018. Вип. 30. С. 71–74.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру