УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інвестиційна привабливість ринку рослинних екстрактів України
Степанова А. А., Павленко І. І.

Степанова А. А., Павленко І. І. Інвестиційна привабливість ринку рослинних екстрактів України. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 171–177.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-171-177

Розділ: Економіка сільського господарства і АПК

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.3; 336.5; 338.4; 339.1

Анотація:
Важливість агропромислового сектора економіки України важко переоцінити, адже це один з найбільших і найвагоміших стовпів розвитку економіки країни, де створюється вагома частка доданої вартості та формується основна частина продовольчих ресурсів. Окрім того, це сектор, який є експортоорієнтованим і визначає позиції країни на міжнародній арені. Агропромисловий сектор є також одним із найважливіших елементів економічних систем більшості країн світу з ринковою економікою. Висока якість вітчизняної продукції та її екологічність достойно займають нішу на європейських ринках агропродукції. Однак варто відзначити «білі плями» в розвитку окремих напрямків агропромислового сектора, які успішно розвивають інші країни. У статті проведено дослідження інвестиційної привабливості саме такого сектора агропромислового комплексу України – ринку рослинних екстрактів. Висвітлено перспективність та капіталоємність ринку рослинних екстрактів. Зазначено базові положення щодо визначення та класифікації екстрактів рослинного походження та їх сфер застосування. Виокремлено ринок рослинних екстрактів, проаналізовано динаміку експорту-імпорту рослинних екстрактів, визначено тенденцію розвитку даного сегмента аграрного сектора. Дослідження та враховано світові тенденції розвитку ринку рослинних екстрактів та сформовано базові положення з урахуванням українських особливостей. За допомогою використання такого інструментарію стратегічного менеджменту, як SWOT-аналіз, продемонстровано, що ринок рослинних екстрактів з позиції потенційного виробника є перспективним і дозволяє розробляти різні ділові стратегії для ведення власного бізнесу з максимальним урахуванням можливостей. Запропоновано напрями подальшого розвитку в розрізі побудови власного бізнесу на ринку рослинних екстрактів як перспективної ніші у вітчизняній економіці. Зазначено позиції державної політики для розвитку ринку рослинних екстрактів.

Ключові слова: інвестиційна привабливість ринку, екстракт, агропромисловий комплекс, ринок рослинних екстрактів, SWOT-аналіз ринку.

Рис.: 6. Бібл.: 8.

Степанова Алла Адамівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]
Павленко Ірина Ігорівна – доктор економічних наук, професор, кафедра обліку і оподаткування, Європейський університет (бульвар Академіка Вернадського, 16-В, Київ, 03115, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Дорош-Кізим М. М., Дадак О. О., Гачек Т. С. Перспективи розвитку агропромислового комплексу України в умовах євроінтеграції. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2017. № 76. Т. 19. С. 47–55. Doi:10.15421/nvlvet7610
Головні аграрні новини. URL: https://agronews.ua
Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://ukrstat.gov.ua
Офіційний сайт Секретаріату з підтримки експорту української продовольчої та аграрної продукції. URL: https://ukrainefood.org
Пікулик О. І. Україна у світовому господарстві. Економіка і суспільство. 2018. № 15. С. 53–57. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/9.pdf
Stepanova A., Horbas I., Davydova O. Practical Aspects of Strategic Marketing Management of Agricultural Enterprises (On the Example of "MRIYA AGRO HOLDING" LLC.). Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. № 2. C. 221–228.
Технологія лікарських препаратів промислового виробництва / за ред. Д. І. Дмитрієвського. Вінниця : Нова книга, 2008. 280 с.
The Statistics Portal. URL: https://www.statista.com

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру