УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Мотиваційний потенціал розвитку етнографічного туризму Харківського регіону
Наумік-Гладка К. Г., Семків М. О.

Наумік-Гладка К. Г., Семків М. О. Мотиваційний потенціал розвитку етнографічного туризму Харківського регіону. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 185–191.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-185-191

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 005.336[39:338.48](477.54)

Анотація:
Метою статті є дослідження мотиваційного потенціалу розвитку етнографічного туризму Харківського регіону, вираження основних мотивів вибору турів етнографічного туризму. Проаналізовано обізнаність потенційних споживачів етнографічних турів щодо даного виду туризму та ресурсів, на яких він базується. Проведене анкетування 58 респондентів, серед яких 30 – студенти, які навчалися за спеціальністю «Туризм», віком від 18 до 20 років, та 28 осіб віком від 25 років, деякі з яких також мали відношення до туризму та супутніх йому сфер. Крім того, було проведено телефонне інтерв’ювання та огляд сайтів туристичних агентств міста Харкова стосовно наявності в їх пропозиції турів етнографічного характеру, а також визначення ресурсного потенціалу міста Харкова та Харківської області. У результаті було виявлено, що для респондентів етнографічний туризм є майже невідомою сферою туристичної індустрії, незнайомими є його мета і ресурси, на яких він базується, проте учасники опитування виявили зацікавленість щодо відвідування турів даного виду туризму. Дослідження пропозиції турів етнографічного туризму показало, що на сьогоднішній день у межах Харківського регіону вона практично відсутня. Причиною цього стали недостатнє вивчення мети, ресурсів та їх географії розповсюдження, особливостей організації турів етнографічного туризму та ресурсного потенціалу окремих територій. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є більш глибоке вивчення етнографічного туризму, його особливостей, ресурсів та ресурсного потенціалу; популяризація в подальшому даного виду туризму серед потенційних споживачів; залучення держави та органів місцевого самоврядування до підтримки цього напрямку туризму.

Ключові слова: мотивація, мотив, потенціал, туризм, етнографічний туризм, культурна спадщина, ресурс.

Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 15.

Наумік-Гладка Катерина Георгіївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Семків Мар’яна Олегівна – аспірант, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Поколодна М. М., Семків М. О. Етнографічний туризм: особливості, географія та ресурсний потенціал (на прикладі України). Інтернаука. 2018. № 20. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2018/20/4368
Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 р. № 1805-III. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
Sushchenko O., Prokopishina O., Kozubova N. Eco-Friendly Behavior of Local Population, Tourists and Companies as a Factor of Sustainable Tourism Development. International Journal of Engineering and Technology. 2018. Vol 7. No. 4.3. Special Issue 3. P. 514–518. URL: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19926/9285
Сміт Е. Д. Національна ідентичність / пер. з англ. П. Таращука. Київ : Основи, 1994. 224 с.
ФОКУС : Інтернет-портал. URL: https://focus.ua/
Поліщук В. Г. Теоретичні аспекти стимулювання сталого розвитку регіонів з позицій мотиваційного механізму. Ефективна економіка. 2009. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=40
Naumik-Gladka K. G. Socio-Economic Aspects of Communication Activity in Information Economy : монографія. Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 215 с.
Словник української мови : в 11 т. / авт.-уклад. Білодід І. К. Київ : Наукова думка, 1970–1980.
Толковый словарь современного русского языка / авт.-сост. Ушаков Д. Н. М. : Аделант, 2013. 800 с.
Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. / авт.-сост. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. М. : Азбуковник, 1997. 944 с.
Миско К. М. Ресурсный потенциал региона (теоретические и методологические аспекты исследования). М. : Наука, 1991. 94 с.
Фонотов А. Г. Ресурсный потенциал: планирование и управление. М. : Экономика, 1985. 138 с.
Доронина М. С., Наумик Е. Г., Соловьев О. В. Управление мотивацией : монография. Харьков : Изд-во ХНЭУ, 2006. 240 с.
Naumik-Gladka K. G. Development of Destination Attractiveness by Using Marketing Tools. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 43. Ч. 1. С. 71–79.
Сущенко О. А. Стратегічний розвиток регіональних кластерів в умовах глобальної конкуренції. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2017. № 10. С. 150–153.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру