УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Система планування на торговельному підприємстві: сутність і критерії оцінювання
Козуб С. О.

Козуб С. О. Система планування на торговельному підприємстві: сутність і критерії оцінювання. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 192–197.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-192-197

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.23

Анотація:
Мета статті полягає у визначенні сутності та обґрунтуванні критеріїв оцінювання системи планування на торговельному підприємстві. За результатами узагальнення наукових публікацій система планування торговельного підприємства визначена сукупністю таких елементів: суб’єкт, об’єкт, інструменти планування, а також архітектура планів. Для оцінювання системи планування запропоновано використання критеріїв якості та відповідності планування системі управління на торговельному підприємстві. Враховуючи елементний склад і розроблені критерії, обґрунтовано сукупність одиничних та інтегральних показників оцінювання системи планування торговельного підприємства, до складу яких включено показники: достатності та рівня підготовки персоналу до здійснення планової роботи; повноти та своєчасності планування діяльності торговельного підприємства за ключовими елементами бізнес-моделі; повноти інформації в розрізі основних видів обліку, використання корпоративних інформаційних систем, комплексності планів і рівня їх імплементації у діяльність; співвідношення централізації планування та управління на підприємстві. Перспективами подальших досліджень у цьому напряму є аналіз ефективності впровадження корпоративних інформаційних систем у діяльність торговельних підприємств.

Ключові слова: система планування, торговельне підприємство, критерії оцінювання.

Табл.: 2. Бібл.: 17.

Козуб Сергій Олександрович – аспірант, кафедра економіки та управління, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Олексів І. Б. Сучасні аспекти планування діяльності підприємства: основні тенденції та шляхи вдосконалення. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.8. С. 217–220.
Лігоненко Л. О., Молодоженя М. С. Стан та проблеми впровадження економічного управління на підприємствах України. Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 65–71.
Гонта О. І., Кальченко О. М. Фінансове планування на підприємствах реального сектору економіки. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 4. С. 128–133.
Smith R. D. Strategic Planning for Public Relations. 5th ed. New York : Routledge, 2017. 574 p.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М. : Прогресс, 1985. 328 с.
Makridakis S., Hibon М. The M3-Competition: results, conclusions and implication. International Journal of Forecasting. 2000. Vol. 16. Issue 4. P. 451–476.
Костецька Н. І. Систематизація принципів планування діяльності підприємства. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 12 (1). С. 143–147.
Санталайнен Т., Воутилайнен Э., Поренне П., Ниссинен Й. Х. Управление по результатам. М. : Прогресс, 1993. 320 с.
Височин І. В. Теоретичні аспекти планування роздрібного товарообороту підприємства роздрібної торгівлі. Економіка та держава. 2012. № 5. С. 17–20.
Побережець О. В. Формування механізму управління результатами діяльності торговельного підприємства. Ринкова економка: сучасна теорія і практика управління. 2017. Том 16. № 2. С. 70–88.
Медвідь Л. Г., Харинович-Яворська Д. О. Удосконалення внутрішнього контролю як складової управління торговельним підприємством. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.1. С. 307–314.
Гаталяк З. П. Система планування виробничо-господарської діяльності підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2001. № 436 «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». С. 11–15.
Гончар О. І., Білик І. В. Внутрішньофірмове планування на виробничому підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2013. № 2 (3). С. 39–41.
Воскресенська О. Є., Савчук О. А. Розширення інструментарію стратегічного планування. Економічні інновації. 2011. Вип. 45. С. 55–60.
Коваленко О. В., Ташева К. В. Система планування на підприємстві. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2014. Т. 22. Вип. 8 (4). С. 141–147.
Розман А. Бізнес-модель підприємства роздрібної торгівлі. Вісник КНТЕУ. 2014. № 3. С. 15–34.
Куликов В. И. Оценка централизции/децентрализации управления предприятием. Российское предпринимательство. 2012. С. 56–62.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру