УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методичний підхід до вдосконалення моніторингу стану ринку праці в умовах системних трансформацій
Булавченко О. С.

Булавченко О. С. Методичний підхід до вдосконалення моніторингу стану ринку праці в умовах системних трансформацій. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 203–209.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-203-209

Розділ: Економіка праці та соціальна політика

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.1

Анотація:
У статті розглянуто основні методичні засади проведення моніторингу ринку праці в умовах системних трансформацій. Визначено, що за допомогою моніторингу державні органи влади можуть коректувати свої дії для зниження негативного впливу на ринок праці. Було визначено, що на українському ринку праці починається броунівський рух: підприємства вимушені згортати виробництво, скорочувати продажі, економити та, як наслідок, заморожувати вакансії, звільняти персонал. На основі проведення моніторингу було виявлено найбільш ризиковані галузі з точки зору збалансування попиту та пропозиції. Виокремлено галузі, в яких затримують заробітну плату чи знижують її рівень, припиняють виплати преміальних, зупиняють відкриття нових офісів компаній і підбір персоналу. Встановлено, що, незважаючи на високі соціальні виплати безробітним, влада європейських країн різними способами стимулює створення нових робочих місць і збереження старих. Визначено напрями щодо підвищення об’єктивності аналізу та прогнозу ситуації на ринку праці у зв’язку зі збереженням наслідків кризових явищ. Встановлено, що доцільним є проведення моніторингу реалізації заходів суб’єктів України по сприянню зайнятості населення та зниженню напруженості на ринку праці – в частині працевлаштування та прогнозу розподілу випускників освітніх установ усіх рівнів по каналах зайнятості, включаючи тих, які перебувають на обліку як безробітні. Виокремлено принципи, які дозволяють сформувати ефективну систему моніторингу ринку праці. Визначено, що результатом проведеного моніторингу є отримання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо формування політики у сфері зайнятості. Запропоновано алгоритм моніторингу сфери зайнятості на ринку праці в Україні. Визначено, що для побудови інтегрального показника доцільним є застосування методу багатовимірного порівняльного аналізу, зокрема таксонометричного методу. Встановлено, що отримана система кількісних оцінок рівня зайнятості населення ставить завдання їх якісного трактування, одним зі способів вирішення якої є застосування функцій бажаності. На основі проведення відповідних розрахунків було встановлено, що найбільший вплив на рівень зайнятості населення здійснює соціальний показник. На основі моніторингу було виокремлено основні фактори, які впливають на формування ринку праці в Україні. Розробляючи напрямки підвищення рівня зайнятості населення, пріоритетне значення слід надавати регулюванню саме цих факторів. Доведено, що проведення моніторингу доцільно робити саме по запропонованих показниках, тому що вони мають найбільший вплив на рівень зайнятості населення.

Ключові слова: ринок праці, методичний підхід, попит і пропозиція, моніторинг, зайнятість.

Рис.: 1. Табл.: 5. Формул: 7. Бібл.: 10.

Булавченко Олександр Семенович – здобувач, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій (вул. Інглезі, 6/1, офіс 135, Одеса, 65101, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Малышев М. Л. Концепция мониторинга и предметной области. Ученые записки МГСУ. 1997. № 1. 24 с.
Аганбегян А. С. Социально-экономическое развитие России. 2-е изд. М., 2006. 272 с.
Брюховецкая Н. Е. Факторы формирования регионального рынка труда. Бизнес Информ. 2006. № 10. С. 42–47.
Дружиніна В. В. Механізм державного регулювання ринку праці: теоретичний аспект. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2010. № 4, Т. 4. С. 67–71.
Літинська В. А. Державне регулювання зайнятості населення в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 3. С. 260–263. URL: http://www.evd-journal.org/download/2013/2013-3/EVD_2013-No.3-260-263.pdf
Офіційний сайт Міністерства праці США. U. S. Bureau of Labor Statistics. URL: https://www.bls.gov/cps/
Дмитрук С. М. Формування соціально-економічного механізму збереження людського капіталу України в умовах кризи. Бізнес Інформ. 2015. № 5. С. 59–64. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-5_0-pages-59_64.pdf
Фінагіна О. В. Діагностування регіональних ринків : навч. посіб. Донецьк, 2009. 236 с.
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Harrington E. C. The desirable function. Industrial Quality Control. 1965. Vol. 21. No. 10. P. 494–498.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру