УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Рентна плата за природний газ у контексті виникнення феномену «голландської хвороби»: українські реалії
Голян В. А., Гордійчук А. І., Андрощук І. І.

Голян В. А., Гордійчук А. І., Андрощук І. І. Рентна плата за природний газ у контексті виникнення феномену «голландської хвороби»: українські реалії. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 210–216.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-210-216

Розділ: Екологія та природокористування

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.124.4:330.15(477)

Анотація:
Встановлено, що спрощене розуміння проблеми рентного регулювання видобутку природного газу не дозволяє встановити обґрунтовані ставки рентної плати за видобування даного виду вуглеводневої сировини і здійснити прорив у напрямку зміцнення енергетичної самодостатності національної економіки та послабити рецидиви вітчизняних проявів «голландської хвороби». Розкривається сутнісна характеристика адміністрування рентної плати за користування надрами для видобування природного газу як важливої складової системи фіскального регулювання надрокористування та вагомого чинника наповнення фінансових фондів держави та територіальних громад. Визначено, що наявний механізм адміністрування рентної плати за користування надрами для видобування природного газу має суто фіскальну спрямованість, що породжує цінові перегини на ринку природного газу та штучно завищує вартість блакитного палива, а це в підсумку негативним чином впливає на енергетичну самодостатність національного господарства. Розглянуто існуючі підходи до встановлення ставок рентної плати за видобуток природного газу, виходячи з важливості даного виду вуглеводневої сировини для розвитку національної економіки та його перманентної дефіцитності. Дослідження показали, що, незважаючи на висхідну тенденцію в динаміці номінальних надходжень рентної плати за користування надрами для видобування природного газу до Державного бюджету України, реального збільшення надходжень даного виду фіскальних платежів до головного фінансового фонду держави не спостерігається через відсутність висхідного тренду в обсягах видобутку даної складової вуглеводневої сировини. Встановлено, що надмірно високі ставки рентної плати, які сплачують газовидобувні компанії, не закладають необхідних стимулів для нарощення інвестиційних потоків у розбудову матеріально-технічної бази газовидобутку та підвищують вартість блакитного палива для різних категорій споживачів, що в підсумку призводить до зниження конкурентоспроможності виробництва промислової продукції та згортання ділової активності. Обґрунтовано, що заходи по зниженню ставок рентної плати за користування надрами для видобування природного газу мають супроводжуватися застосуванням нової формули розрахунку ціни на блакитне паливо, яка урівноважуватиме ціну імпортованого природного газу та природного газу вітчизняного видобутку.

Ключові слова: рентна плата, природний газ, державний бюджет, вуглеводнева сировина, конкурентоспроможність, ділова активність.

Рис.: 2. Бібл.: 9.

Голян Василь Анатолійович – доктор економічних наук, професор, директор, Громадська організація «Європейський аналітичний центр» (вул. Ковельська, 1, Луцьк, Волинська область, 43000, Україна)
Email: [email protected]
Гордійчук Антоніна Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, Луцький національний технічний університет (вул. Львівська, 75, Луцьк, Волинська обл., 43018, Україна)
Андрощук Інна Ігорівна – кандидат економічних наук, викладач, Луцький національний технічний університет (вул. Львівська, 75, Луцьк, Волинська обл., 43018, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Башко В. Й. Оподаткування видобутку природного газу в Україні. Наукові праці НДФІ. 2015. № 3. С. 41–51.
Галинська Ю. В. Державне регулювання рентної політики в паливодобувній галузі України в умовах трансформації соціально-економічних відносин. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип. 16 (1). С. 52–56.
Голян В. А. Економічна криза в Україні: феномен «голландської хвороби» та рецидив «ресурсного прокляття». Економіка та держава. 2016. № 7. С. 4–15.
Єрфорт І. Ю., Єрфорт Ю. О., Арчибасов М. М. Політика ціноутворення на природний газ для населення України. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2015. № 2. Т. 2. С. 45–50.
Корінний С. О., Коблюк К. М. Проблеми та перспективи України в нафтогазовому секторі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Вип. 20. Ч. 2. С. 37–41.
Лапко О. О., Педько С. Б. Рентна політика держави та її вплив на інноваційні процеси в економіці. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2007. № 579. С. 153–155.
Покатаєва О. В. Удосконалення механізму справляння рентних платежів в Україні. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 3. С. 81–86.
Потенціал рентних платежів за видобуток корисних копалин в Україні / А. М. Соколовська, Л. М. Уніговський, В. Й. Башко та ін. Київ : ДННУ «Академія фінансового управління», 2013. 228 с.
Шерстюкова К. Ю. Диференціація платежів за користування надрами як інструмент розподілу і перерозподілу природної ренти. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 32. Т. 1. С. 125–132.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру