УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інтелектуалізація капіталу як фактор посилення конкурентних позицій міжнародних компаній
Пугачевська К. С., Воробей Ю. М.

Пугачевська К. С., Воробей Ю. М. Інтелектуалізація капіталу як фактор посилення конкурентних позицій міжнародних компаній. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 21–36.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-21-36

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.91:331.102

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні інтелектуалізації капіталу з точки зору його впливу на посилення конкурентних позицій міжнародних компаній в умовах постіндустріальної економіки. Систематизація наукових праць у досліджуваному напрямі засвідчила, що в умовах економіки знань традиційні фактори формування конкурентних переваг, зокрема матеріальні ресурси, втрачають свою значущість. За умов, коли знання та інформація виступають двигуном розвитку, успіху досягають компанії, яким вдається їх повною мірою використовувати з метою досягнення конкурентних переваг на внутрішньому та міжнародному ринках. Нині ринкова вартість деяких міжнародних компаній, конкурентні переваги яких базуються на нематеріальних активах, майже у 6 разів перевищує їх балансову вартість. У цьому контексті формування сучасних підходів до управління інтелектуальним капіталом відбувається в умовах постіндустріальної доби, коли передумовою розвитку суспільства та компаній виступає ефективність використання нематеріальних активів. Обґрунтовано, що управління інтелектуальним капіталом з огляду на сферу діяльності міжнародної компанії вирізняється певною специфікою та диференціацією внеску різних його складових у підвищення рівня капіталізації компанії. Конкурентоспроможність міжнародної компанії в умовах постіндустріальної економіки визначається широким спектром критеріїв, серед яких: активізація інноваційної діяльності; активна комерціалізація структурних елементів інтелектуального капіталу; захист інтелектуального капіталу підприємства; використання законодавчо передбачених коштів для закріплення виключних прав на результати творчої діяльності та інтелектуальної праці; виокремлення процесу управління інтелектуальним капіталом як самостійної функціональної підсистеми.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, інтелектуалізація, міжнародна компанія, конкурентні переваги, міжнародна конкурентоспроможність.

Рис.: 7. Табл.: 8. Бібл.: 16.

Пугачевська Катерина Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]
Воробей Юлія Миколаївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Standart & Poor’s 500. URL: https://www.fxclub.org/markets/index/es/
Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку. URL: https://stats.oecd.org/
The 2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/2017-eu-industrial-rd-investment-scoreboard
Global Industry Analysts, Inc. Global Strategic Business Report. October 2008. URL: http://www.strategyr.com/Knowledge_Management_Market_Report.asp
Global Innovation Index 2018. URL: https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4330
Florin D., Radu-Daniel L. The Impact of Business Intelligence Recognition on Goodwill Valuation. Procedia Economics and Finance. 2014. Vol. 15. P. 1779–1786. DOI: 10.1016/S2212-5671(14)00859-4.
Herremans I. M., Isaac R. G., Kline T. J. Intellectual capital management: pathways to wealth creation. Journal of Intellectual Capital. 2009. Vol. 10 (1). P. 81–92. DOI: 10.1108/14691930910922914.
Reshkoyeh Z. Z., Moeinadin M., Nayebzadeh S. The Relation of Brand Value with Financial and Economic Performance of Firms and the Role of Growth Opportunities in Improving this Relationship. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 2013. Vol. 5. No. 8. P. 349–360. URL: https://journal-archieves36.webs.com/349-360dec.pdf
Interbrand ranking. URL: https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/ranking/#?filter=&listFormat=ls
The World's Most Valuable Brands / Forbes ranking. URL: https://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank
Top 300 Organizations Granted U. S. Patents in 2017. URL: http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2018/06/2017_Top-300-Patent-Owners.pdf
Intellectual capital index. It's proven. Talent drivers DJIA Market Value. URL: https://talentgrowthadvisors.com/our-big-idea/ici
APQC. Knowledge Management (KM) Program Framework. URL: https://www.apqc.org/apqcs-2017-knowledge-management-conference/workshop
Fastest-Growing Companies Report. 2013 / Fortune. URL: https://archive.fortune.com/magazines/fortune/fastest-growing/2013/full_list/
Подготовка корпоративной отчетности: международное исследование КПМГ. URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/03/S_CG_9r.pdf
Ujwary-Gil A. The business model and intellectual capital in the value creation of firms: A literature review. Baltic Journal of Management. 2017. Vol. 12. Issue 3. P. 368–386. DOI :10.1108/BJM-10-2016-0224

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру