УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Управління ризиками цінності проекту
Марченко В. М.

Марченко В. М. Управління ризиками цінності проекту. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 221–227.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-221-227

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 005.8

Анотація:
Мета статті полягає в концептуальному підході до дослідження ризиків цінності проекту на основі ідентифікації привнесених і створених ризиків кожним із учасників проектів. В основу концептуального підходу до дослідження ризиків зміни цінності проекту покладено суб’єктний принцип формування ризиків, відповідно до якого всі ймовірні джерела ризиків розподіляються на ризики загальної дії (зміни стану ринку, зміни купівельної спроможності споживача тощо) і на ризики, носіями яких є кожний учасник і кожна зацікавлена особа проекту. На основі дослідження цінностей проекту ідентифіковано три групи суб’єктних ризиків: привнесені ризики учасника проекту; створені ризики кожним із учасників у процесі виконання проекту; ризики втрати цінності проекту для кожного із учасника проекту. Сформовано критерії цінності кожного із учасників проекту та показники їх оцінювання; виявлено сукупність привнесених ризиків кожним із учасників проекту; визначено ризики, які створюють учасники в процесі виконання проекту. Ідентифікація ризику, який привносить і створює кожний із учасників проектів, дозволяє виявити як найбільш ризикованого учасника проекту, так і найбільше джерело ризику в кожного із учасників проекту. Управлінські рішення щодо зменшення негативного впливу привнесених і створених ризиків кожного із учасників дозволяють управляти як ризиками цінності проекту для кожного із його учасників, так і ризиком виконання проекту в цілому.

Ключові слова: управління ризиками, цінність проекту, концептуальний підхід, суб’єктний принцип, учасники проекту.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Марченко Валентина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Батенко Л. П. Цінність проекту з позицій різних зацікавлених осіб. Ефективна економіка. 2013. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2340
Данченко О. Б. Огляд сучасних методологій управління ризиками в проектах. Управління проектами та розвиток виробництва. 2014. № 1. С. 16–25.
Марченко В. М. Управління витратами в процесі формування цінності проекту. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 5. С. 48–53.
Марченко В. М. Економічна сутність понять «цінність» та «управління цінностями». Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 12. С. 100–104.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). Третье издание. 2004 / Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA. URL: https://www.studmed.ru/rukovodstvo-k-cvodu-znaniy-po-upravleniyu-proektami-pmbok-3_ba4bcc4760e.html
Саричев Д. О. Ціннісно-процесне управління проектами на підприємстві : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Київ, 2017. 237 с.
Тригуба А., Фтома О., Тригуба І., Сидорчук Л., Боярчук О. Ідентифікація ризиків цінності проектів створення кооперативів кормозабезпечення сімейних молочних ферм. Агроінженерні дослідження. 2018. № 22. С. 177–186. DOI: https://doi.org/10.31734/agroengineering2018.01.177.
Харский К. Принципы ценностного управления. URL: https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=003076
Kylindri S. Blanas G., Henriksen L., Stoyan T. Measuring Project Outcomes: A Review of Success Effectiveness Variable // Annual MIBES International Conference (Heraklion, Crete, Greece, 25–27 Мау 2012). Oral : MIBES, 2012. Р. 212–223.
Westerveld E. The Project Excellence Model®: linking success criteria and critical success factors. International Journal of Project Management. 2003. Vol. 21. Issue 6. P. 411–418. DOI: https://doi.org/10.1016/S0263-7863(02)00112-6.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру