УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Функціональні особливості логістичної діяльності машинобудівних підприємств
Маслак О. І., Нікітюк В. Г.

Маслак О. І., Нікітюк В. Г. Функціональні особливості логістичної діяльності машинобудівних підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 227–233.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-227-233

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.7

Анотація:
Визначено функціональні особливості логістичної діяльності машинобудівних підприємств на основі виявлення факторів впливу на ефективність логістичної діяльності та критеріїв оцінки рівня впровадження логістики. Відзначено, що сутність проблеми впровадження логістичної діяльності у практику машинобудівних підприємств полягає в тому, що сьогодні сучасні виробники машинобудівної продукції майже не мають належного теоретичного базису та практичного досвіду щодо використання системи логістики (з метою оптимізації витрат і управління товарно-матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками) на основі інтеграції окремих дільниць логістичного процесу в ефективну систему та врахування функціональних особливостей логістичної діяльності машинобудівних підприємств. Зазначено, що логістична система являє собою адаптивну систему зі зворотним зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції. Вона, як правило, складається з декількох підсистем і має розвинуті зв’язки із зовнішнім середовищем. Застосування системи логістики на підприємствах машинобудівного комплексу дасть змогу інтегрувати всі процеси підприємства з мінімальними витратами при оптимальному пристосуванні виробничих процесів до чинників зовнішнього середовища. На підставі проведеного дослідження щодо визначення функціональних особливостей логістичної діяльності машинобудівних підприємств на основі виявлення факторів впливу на ефективність логістичної діяльності та критеріїв оцінки рівня впровадження логістики зроблено висновок, що основним напрямом підвищення ефективності логістичної діяльності машинобудівних підприємств є використання системного підходу до впровадження логістики у виробничо-господарську діяльність підприємств машинобудування на основі використання комплексу логістичних підсистем.

Ключові слова: логістична діяльність, функціональні особливості, машинобудівне підприємство, фактори, критерії, оцінка.

Рис.: 3. Бібл.: 19.

Маслак Ольга Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського (вул. Першотравнева, 20, Кременчук, 39600, Україна)
Email: [email protected]
Нікітюк Віталій Григорович – аспірант, кафедра економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського (вул. Першотравнева, 20, Кременчук, 39600, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Алькема В. Г., Сумець О. М. Логістика. Теорія та практика : навч. посіб. Київ : ВД «Професіонал», 2008. 272 с.
Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. / пер. с англ. М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. 640 с.
Василевський М. Системи забезпечення ланцюгів поставок у машинобудуванні : монографія. Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2011. 312 с.
Гаджинский А. М. Логистика : учебник. М. : ИВЦ «Маркетинг», 2000. 375 с.
Організація та проектування логістичних систем : підручник / Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Київ : Центр навчальної літератури, 2010. 336 с.
Крикавський Є. В., Чорнописька Н. В. Логістичні системи : навч. посіб. Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. 264 с.
Тридід О. М., Азаренкова Г. М., Мішина С. В., Борисенко І. І. Логістика : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 566 с.
Тюріна Н. М., Гой І. В., Бабій І. В. Логістика : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2015. 392 с.
Бабаєв В. М., Кондратенко Н. О. Застосування логістичних підходів до ефективного матеріально-технічного постачання промислового підприємства. Інноваційна економіка. 2012. № 2. С. 207–214.
Кондратенко Н. О., Лобашов О. О. Інструменти управління та методи оцінки ризиків у логістичних системах. Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки». 2012. № 102. С. 343–350. URL: https://eprints.kname.edu.ua/25233/1/343-350%20Кондратенко%20НО.pdf
Блейхер О. Логистика : учеб. пособие. Томск : ТПУ, 2009. 102 с.
Левкин Г. Г. Логистика: теория и практика. Ростов-на-Дону, 2009. 221 с.
Коніщева Н. Й., Трушкіна Н. В. Управління логістичною діяльністю промислових підприємств. Економіка промисловості. 2005. № 1. С. 114–123.
Логістичний менеджмент : конспект лекцій / укл. Л. Л. Ковальська. Луцьк : РРВВ Луцького НТУ, 2016. 176 с.
Логистика и управление цепями поставок : учебник / под ред. В. В. Щербакова. М., 2015. 582 с.
Смирнов И. Г. Проблемы и методы эффективного управления в логистических системах. Дистрибуция и логистика. 2003. № 4. С. 6–22.
Забуранна Л. В., Глущенко О. М. Логістична концепція формування системи управління підприємством. Науковий вісник Чернігівського державного університету економіки і управління. Серія 1 : Економіка. 2011. № 4. С. 182–191.
Дыбская В. В., Зайцев Е. И., Сергеев В. И., Стерлигова А. Н. Логистика : учебник. М. : Эксмо, 2008. 944 с.
Макаренко М. В. Формирование модели оценки управления эффективным функционированием машиностроительным предприятием. Вісник Хмельницького національного університету. 2005. Т. 1. Ч. 2. С. 102–105.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру