УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Особливості логістичної діяльності в різних умовах господарювання
Птащенко О. В., Кущ Я. М.

Птащенко О. В., Кущ Я. М. Особливості логістичної діяльності в різних умовах господарювання. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 234–239.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-234-239

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.7

Анотація:
Розвиток бізнес-діяльності в Україні сьогодні проходить під впливом глобалізаційних процесів, в умовах формування інформаційного суспільства, поширення економіки знань та єдиного інформаційного простору. Саме тому актуальності набуває розгляд сучасних маркетингових і логістичних інструментів, формування логістичної та маркетингової систем. У статті розглянуто основи логістики та логістичної системи. Логістику розглянуто як напрям господарювання, що полягає в ефективному управлінні матеріальними та пов’язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками у сферах виробництва та збуту і стає все більш затребуваною в сучасних умовах в Україні. Сьогодні при формування логістичної системи підприємство може отримати такі результати: детальну узгодженість систем виробництва та збуту; оптимізацію маркетингових організаційних структур; формування інформаційного забезпечення (прискорення обробки інформації, впровадження новітніх інформаційних технологій, використання оптимального інструментарію Інтернет-маркетингу); оптимальне використання кадрового потенціалу; правове забезпечення системи та налагодження надійних господарських зв’язків між усіма її учасниками; відсутність суперечностей між інтересами учасників системи чи досягнення їх паритету на основі взаємних компромісів; постійне вдосконалення систем прийняття маркетингових та управлінських рішень на підприємстві.

Ключові слова: логістична діяльність, логістичні процеси, логістичний ланцюг, виробнича функція, логістична політика, логістика.

Рис.: 1. Бібл.: 13.

Птащенко Олена Валеріївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Кущ Яна Миколаївна – студент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Christopher M., Peck H. Marketing Logistics. London : Routledge, 2012. 168 p.
Selen W., Soliman F. Operations in today’s demand chain management framework. Journal of Operations Management. 2002. Vol. 20. No. 6. P. 667–673. DOI: 10.1016/S0272-6963(02)00032-3.
Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2012. 612 с.
Біловодська О. А. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. Київ : Знання, 2011. 495 с.
Григорьев М. Н., Ткач В. В., Уваров С. В. Коммерческая логистика. СПб., 2019. 507 с.
Энциклопедия производственного менеджера. URL: http://www.up-pro.ru/encyclopedia/proizvodstvennaya-logistika.html
Котлер Ф., Келлер К. Л., Павленко А. Ф., Співаковський С. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. Перше українське адаптоване видання. Київ : Хімджест, 2008. 288 с.
Птащенко О. В., Мавріду В. Ю. Використання маркетингового інструментарію при впровадженні маркетингової логістичної системи // Сучасний управлінський інструментарій ефективного функціонування підприємств : колективна монографія / під ред. д. е. н., проф. Савіної Г. Г. Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. 272 с.
Птащенко О. В. Підвищення ефективності збутової політики підприємства через використання Інтернет-маркетингу. Кримський економічний вісник. 2013. № 2. Ч. ІІ. С. 113–117.
Птащенко О. В., Мірошникова Є. Д. Побудова CRM-системи як основи формування комунікаційної політики між організацією та кінцевим споживачем. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. .В. Даля. 2016. Вип. 6. С. 108–116.
Птащенко О. В. Управління інноваційним розвитком підприємства на засадах маркетингу та логістики // Рушійні сили розвитку бізнесу в умовах ринкової взаємодії : колективна монографія / під ред. д. е. н., проф. Савіної Г. Г. Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2014. 288 с.
Птащенко О. В. Формування маркетингової підтримки товарної інноваційної політики. Бізнес Інформ. 2012. № 7. С. 160–162. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-7_0-pages-160_162.pdf
Как исключить лишнюю транспортировку: опыт внедрения комплектных поставок. 10.02.2017. URL: http://www.up-pro.ru/library/logistics/prod_log/sokratit-transportirovky.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру