УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Рівень безпеки розвитку підприємства як баланс статики та динаміки: параметризація основних показників діяльності
Мушникова С. А.

Мушникова С. А. Рівень безпеки розвитку підприємства як баланс статики та динаміки: параметризація основних показників діяльності. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 239–247.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-239-247

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.658

Анотація:
Метою статті є формування системи основних показників діяльності до оцінки оптимального рівня безпеки розвитку промислового підприємства через баланс статики та динаміки. Визначено, що для отримання оптимального рівня безпеки розвитку промислового підприємства необхідно досягти балансу факторів статичного та динамічного характеру дії. Причому динамічний стан передбачає дві можливості: охоплювати статику та характеризувати трансформації сукупності всіх економічних систем, які не є статичними, протягом певного часу. У ході дослідження, на підставі досвіду науковців стосовно загальної економічної теорії, обґрунтовано вибір статичних показників у рамках діяльності окремого промислового підприємства, до яких можна віднести: вартість необоротних активів, у тому числі середню вартість основних фондів та амортизацію; чисельність виробничого персоналу з установленим обсягом заробітної плати; постійну частину собівартості реалізованої продукції; суму та вартість акціонерного капіталу. Внаслідок виробничої, інвестиційної, інноваційної, фінансової та управлінської діяльності відбувається трансформація показників статики, які є базовими, у показники динаміки, які характеризують діяльність підприємства протягом часу та зміни позитивного або негативного характеру його розвитку. Рівень безпеки розвитку промислового підприємства можна оцінити за допомогою інтегрального показника, який враховує особливі характеристики діяльності підприємства та обмеженість наявних ресурсів.

Ключові слова: економічна статика та динаміка, розвиток підприємства, безпека підприємства, оцінка безпеки розвитку підприємства.

Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 6. Бібл.: 11.

Мушникова Світлана Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Національна металургійна академія України (пр. Гагаріна, 4, Дніпропетровськ, 49600, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бажал Ю. Шумпетерівська парадигма «статики» і «динаміки» економічної системи та її практичне значення. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2013. № 4. С. 5–8.
Відтворювальна динаміка економічних систем: інститути та діяльність : монографія / за ред. чл.-кор. Гриценка А. А. Київ, 2018. 524 с.
Кіндрацька Г. І. Стійкість підприємства: діалектика статики і динаміки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2014. Вип. 797. С. 235–241.
Офіційний сайт Держкомстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Прохорова В. В., Мушникова С. А. Формування системи управлінських інновацій на промислових підприємствах на основі синергетичного підходу : монографія. Харків : НТМТ, 2013. 264 с.
Рикардо Д. Сочинения. Т. 1 : Начала политической экономии и налогообложения. М., 1955. 702 с.
Самуельсон П. Економіка: у 2 т. / пер. з англ. Львів : Світ, 1993. Т. 1. 494 с.
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М. : Наука, 1993. 596 с.
Сокиринська І. Г. Трансформація теоретичних підходів до забезпечення динамічної рівноваги: історичний аспект. Академічний огляд. 2011. № 2. С. 46–52.
Уманців Ю. Економічна теорія у новітньому методологічному дискурсі. Держава та економіка. 2019. № 2. С. 51–63. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(124)03
Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. М. : Прогресс, 1982. 401 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру