УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Трансформація економічних систем під впливом цифровізації
Гавриленко М. М., Гораль Л. Т., Берлоус М. В.

Гавриленко М. М., Гораль Л. Т., Берлоус М. В. Трансформація економічних систем під впливом цифровізації. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 261–267.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-261-267

Розділ: Інформаційні технології в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.28:004.08

Анотація:
Зважаючи на значні зміни в економіці держави та на глобальні світові економічні тренди, автори розробили та впровадили на реально діючому нафтогазовому підприємстві нові методичні підходи до системи управління, поєднавши ідентифікацію технологічного процесу із адаптацією організаційного «скелета» за географічною ознакою. Основними методами, використаними в дослідженні, були ретроспективні та прогностичні, теоретичне й економічне моделювання, способи системного та ситуаційного підходу, що дало можливість побудувати новітню організаційну структуру управління (ОСУ) підприємством, яка відповідає світовим вимогам до управління якістю та дозволяє найбільш ефективно керувати змінами задля безперервного удосконалення суб’єкта господарювання. У статті акцентовано увагу на впливі екзогенних та ендогенних чинників середовища на рівень і поведінку витрат підприємства, зокрема вказано, що запровадження цифровізації, як інструменту економічного зростання, потребує стратегічного планування, що приводить до зміни управлінської та організаційної структур. На прикладі АТ «Укртранснафта» показано реальні зміни та здійснено аналіз показників ОСУ, серед яких ключовим є рівень централізації управління, оскільки в динамічних умовах сьогодення рішення потребують швидкої реакції та множинних професійних компетентностей. Підкреслено, що недоліками запропонованої структури може бути велике інформаційне перевантаження керівника через множинність контактів та значний потік документообігу, невідповідність зростаючим вимогам до сучасного виробництва, проте це мінімізується завдяки значній автоматизації процесів та чіткості інформаційних зв’язків.

Ключові слова: організаційна структура управління, цифровізація, трансформація, функції, зміни.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Гавриленко Микола Миколайович – генеральний директор, АТ «Укртранснафта» (вул. Московська, 32/2, Київ, 01010, Україна)
Гораль Ліліана Тарасівна – доктор економічних наук, професор, проректор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]
Берлоус Марія Володимирівна – асистент, кафедра менеджменту та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Коновал В. В. Cтратегічне управління підприємствами легкої промисловості. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. T. 2. C. 61–64.
Артеменко Л. П. Діагностика використання стратегічного управління підприємствами. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2011. № 8. С. 278–284
Шульга А. В., Прокопенко Н. Г. Стратегічне управління витратами в системі стратегічного менеджменту підприємства. Проблеми економіки транспорту. 2012. Вип. 3. С. 78–81. DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16845
Поплавська Ж. В., Цмоць О. І. Архітектурні особливості систем раннього попередження та реагування для стратегічного управління машинобудівним підприємством. Економіка [Зб. наук. пр. ЧДУ ім. Петра Могилиї. 2010. Вип. 113. С. 121–129.
Гавриленко М. М., Гораль Л. Т. Зовнішні чинники впливу на ефективність діяльності нафтотранспортних підприємств // Актуальні питання розвитку сучасної економіки, управління та адміністрування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28 грудня 2019 р.). Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. Ч. 1. С. 81–84.
Білоус А. «Четвертий енергопакет: до чого варто готуватися ЄС та Україні» // Європейська правда. 23.01.2017. URL: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/01/23/7060444/
Георгіаді Н. Г., Князь С. В., Вільгуцька Р. Б. Фактори, які впливають на формування і використання організаційних структур управління підприємствами. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 767. С. 17–25.
Продіус І. П., Пріступа М. П. Удосконалення організаційної структури управління промислового підприємства. Економіка: реалії часу. 2012. № 3–4. С. 17–22.
Карчева Г. Т., Огородня Д. В., Опенько В. А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3. С. 13–21.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру