УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз та тенденції розвитку фондового ринку в Європейському регіоні та Україні
Капелюшна Т. В.

Капелюшна Т. В. Аналіз та тенденції розвитку фондового ринку в Європейському регіоні та Україні. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 290–296.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-290-296

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.76:339.727(06.51.67)

Анотація:
Метою статті є аналіз та вияв тенденцій розвитку фондового ринку для його ефективної глобальної розбудови в Україні та в Європейському регіоні. Стаття присвячена питанням розбудови ефективного фондового ринку, який легко імплементуватиметься в європейський простір фінансового ринку. Розглянуто рушії формування фондового ринку в сучасному його розумінні за рахунок наукових відкриттів та розвитку технологій. Наведено періодизацію та вплив технологічних, інституційних змін на становлення фондового ринку, а також обумовлені ними шляхи вирішення для його подальшого ефективного розвитку. Надано характеристику міжнародним фондовим ринкам, окремо виділено європейський ринок та нормативні зміни з введенням Markets in Financial Instruments Directive, що сприяє конкурентному середовищу та зниженню витрат на проведення операцій з цінними паперами. Окреслено можливі варіанти узгодженості та відповідності українського та європейського законодавств щодо руху капіталів та функціонування фінансових ринків. Проаналізовано обсяги біржових контрактів з цінними паперами в Європейському регіоні та Україні. Надано пропозиції щодо подальшої ефективної розбудови та інтернаціоналізації фондового ринку в Україні.

Ключові слова: фондовий ринок, фінансовий ринок, інтегрування, біржові контракти, рух капіталів.

Табл.: 2. Бібл.: 12.

Капелюшна Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій (вул. Солом'янська, 7, Київ, 03110, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 01.01.2019 р. № 3480-ІV-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
Шпак І. В., Гострик О. М. Аналіз та порівняльна характеристика ринку цінних паперів провідних країн світу. Інформаційні технології в економіці і управлінні. 2019. Вип. 1. С. 24–29.
Річний звіт НКЦПФР. URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/zvit_2018.pdf
Петров Р. А. Транспозиція «acquis» Європейського Союзу у правові системи третіх країн : монографія. Київ : Істина, 2012. 384 с.
Україна перейшла на нову сучасну ІТ-платформу обліку цінних паперів IT-платформа DEPEND Q / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/2019/09/30/ukrana-pereyshla-na-novu-sutchasnu-it-platformu-oblku-tsnnih-paperv-depend-q/
Dobbs R., Goedhart M. H. Why cross-listing doesn’t create value. November 2008. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/why-cross-listing-shares-doesnt-create-value
Сорос Дж. Новая парадигма финансовых рынков. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2010. 292 с.
Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование : монография / Д. Лукьяненко, А. Колот, Я. Столярчук и др. Киев : КНЭУ, 2013. 466 с.
Мозговий О. М., Субочев О. В. Міжнародні фінансові центри в умовах фінансової глобалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2014. 298 с.
Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрямки та механізми розвитку : монографія / В. П. Вишневський, О. В. Вієцька, О. М. Гаркушенко та ін. Київ, 2018. 192 с.
MIFID II. URL: https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir
European Exchange Report FESE Economics and Statistics Committee (ESC). 2018. URL: https://fese.eu/app/uploads/2019/07/FESE-European-Exchange-Report-2018.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру