УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналітична складова макрофінансових індикаторів сталого розвитку
Хлівний В. К., Рудик Н. В.

Хлівний В. К., Рудик Н. В. Аналітична складова макрофінансових індикаторів сталого розвитку. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 311–316.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-311-316

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.11

Анотація:
Метою статті є дослідження макрофінансових індикаторів країни як інструменту інформування щодо змін у розвитку її економічної та фінансової сфер. Обґрунтовується необхідність макрофінансових індикаторів на всіх етапах управління. Візуально наведено послідовність використання результатів аналізу макрофінансових індикаторів у процесі реалізації стратегії фінансової політики країни. Моніторинг індикаторів має відбуватися мінімум двічі: у процесі оцінки ситуації для формування плану заходів та оцінки наслідків впровадження цих заходів. Запропоновано систематизацію макрофінансових індикаторів відповідно до таких підгруп, як: стабільність, безпека, ефективність. Приділено увагу особливостям наповнення кожної із груп макрофінансових індикаторів відповідно до специфічних ознак та функціонального змісту для економічної та фінансової систем. Виокремлення першої групи зумовлене необхідністю приділення уваги фінансовим ресурсам країни, на базі яких формуються фонди державних фінансів, що прямо залежать від стабільності дохідної бази державного бюджету та монетарної стабільності загалом. Виокремлення другої групи дає можливість оцінити ефективність управління розподілом і перерозподілом фондів держаних фінансів. До класифікаційної групи макрофінансових індикаторів безпеки відносимо індикатори бюджетної безпеки та боргової безпеки. Наведено перелік макрофінансових індикаторів в межах кожної із зазначених груп. Відбір реалізовано на основі рекомендацій чинної та актуальної методики розрахунку економічної та фінансової безпеки країни. В основу класифікації закладені основні цілі сталого розвитку, що базуються на емпіричних показниках методики та сталого зростання ВВП країни.

Ключові слова: індикатор, макрофінансовий індикатор, система макрофінансових індикаторів, індикатори безпеки, індикатори стабільності, індикатори ефективності.

Рис.: 2. Бібл.: 10.

Хлівний Володимир Кирилович – кандидат економічних наук, професор, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Рудик Наталія Василівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Hege E., Brimont L., Pagnon F. Sustainable Development Goals and Indicators: Can they be Tools to Make National Budgets More Sustainable? Public Sector Economics. 2019. Vol. 43. No. 4. P. 423–444. URL: https://doi.org/10.3326/pse.43.4.5
Meny Y., Uterwedde H., Zohlnhofer R. France report: sustainable governance indicators 2019. Bertelsmann-Stiftung, Gutersloh. URL: https://www.sgi-network.org/docs/2019/country/SGI2019_France.pdf
Rottenburg R., Merry S. A world of indicators: The making of governmental knowledge through quantification // In: R. Rottenburg, S. Merry, S. Park, & J. Mugler (tds.). The World of Indicators: The Making of Governmental Knowledge through Quantification (Cambridge Studies in Law and Society. P. 1–33). Cambridge: Cambridge University Press, 2015. DOI:10.1017/CBO9781316091265.001
Yuan J., Zhang L., Tan Y., Skibniewski M. J. Evaluating the regional social sustainability contribution of public private partnerships in China: The development of an indicator system. Sustainable Development. 2019. DOI:10.1002/sd.2001
Коаліційна Угода Верховної Ради України VIII скликання, 2014 р. URL: http://www.afo.com.ua/doc/Coalition_Agreement_2014.pdf
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» № 1277 від 29 жовтня 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#n3
Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України» від 2 березня 2007 р. № 60. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07
Сухоруков А. І., Ладюк О. Д. Фінансова безпека держави : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2007. 192 с.
Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015 р, № 5/2015-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
Шевчук В. В. Фінансова стабільність держави та її ознаки. Фінанси, облік і аудит. 2013. Вип. 1. С. 181–188.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру