УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Проблеми та шляхи вдосконалення системи прямого оподаткування в Україні
Садовенко М. М., Арієнчук А. М.

Садовенко М. М., Арієнчук А. М. Проблеми та шляхи вдосконалення системи прямого оподаткування в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 325–331.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-325-331

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.02

Анотація:
Податкові надходження є одними з основних джерел формування дохідної частини бюджету, важливу роль у наповнені якого відіграють саме прямі податки. У структурі податкових надходжень України такі податки за розміром є меншими за непрямі, але саме вони вважаються найбільш справедливими, адже дозволяють перекласти основний податковий тягар на більш заможні верстви населення і мають пряму залежність від рівня доходів платника. Застосування прямих податків є одним із економічних методів керування та забезпечення взаємозв’язку загальнодержавних інтересів із інтересами суб’єктів господарювання та населення, але низький рівень податкової культури, недосконалість фіскального законодавства та неналагоджений механізм стягнення податків призводять до зменшення надходжень в і без того дефіцитний бюджет. А тому, беручи до уваги реалії сьогодення, особливої актуальності набуває проблема побудови досконалої та ефективної системи прямого оподаткування. Метою статті є аналіз прямих податків, їх ролі у формуванні бюджетних доходів, а також визначення недоліків та шляхів вдосконалення прямого оподаткування в Україні. Проаналізовано динаміку надходжень основних прямих податків до Зведеного бюджету України. Виділено проблеми та недоліки окремих бюджетоутворюючих податків. Обґрунтована актуальність реформування прямого оподаткування. Запропоновано шляхи вдосконалення системи прямого оподаткування, що стосуються: інституційного середовища оподаткування; усунення неточностей в алгоритмах визначення бази оподаткування; введення складної прогресії в частині оподаткування доходів фізичних осіб; мінімізації податкових пільг; поетапного зниження податкового навантаження на економіку країни; підвищення фіскальної ефективності податків шляхом розширення податкової бази, відміни конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з офшорними зонами; удосконалення системи адміністрування; реформування державної податкової служби та інше.

Ключові слова: прямі податки, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податкова ставка.

Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 9.

Садовенко Марина Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана (вул. Медична, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50051, Україна)
Email: [email protected]
Арієнчук Анастасія Михайлівна – магістрант, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана (вул. Медична, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50051, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Доходи Державного бюджету України. URL: http://old.cost.ua/budget/revenue/
Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua
Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2016 рік / Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудик А. Ю. та ін. Київ: ІБСД, 2017. 80 с.
Трофімова М. О. Податок на доходи фізичних осіб в Україні: фіскальна та соціально-регулятивна роль. Ефективна економіка. 2013. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=947
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Сибірянська Ю., Пірникоза П. Податок на прибуток підприємств в Україні у 2011–2016 роках // Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України, 2017. Київ, 2017. 38 с.
Гоцак Ю. Заходи реформування прямого оподаткування в Україні // Науковий блог. 27.06.2014. URL: https://naub.oa.edu.ua/2014/zahody-reformuvannya-pryamoho-opodatkuvannya-v-ukrajini/
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Рябчук О. Г. Еволюція регулювання доходів населення шляхом їх оподаткування. Економіка та держава. 2012. № 6. С. 44–47.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру