УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Основи фінансування бюджетних установ
Західна О. Р., Сподарик Т. І.

Західна О. Р., Сподарик Т. І. Основи фінансування бюджетних установ. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 332–337.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-332-337

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.144

Анотація:
Правильна побудова системи фінансового забезпечення установ бюджетної сфери є важливим фактором формування та розподілу фінансових ресурсів, який сприяє забезпеченню ефективного виконання державою її основних функцій та завдань. Метою статті є теоретико-аналітичний аналіз проблем сучасного стану фінансування бюджетних установ, визначення основних проблем, наявних у сфері бюджетного фінансування, а також пошук не лише оптимальних, а й ефективних методів щодо їх вирішення. Проаналізовано проблеми, що виникають при фінансуванні установ бюджетної сфери. Висвітлено наукові підходи до розуміння сутності понять «бюджетна установа» та «бюджетне фінансування». Визначено основні ознаки, принципи та форми бюджетного фінансування. Проаналізовано обсяги бюджетного фінансування на прикладі галузей соціально-культурного сектора. Встановлено, що проблемами, які потребують подальшого вивчення, є незадовільний стан фінансування, брак грошових коштів для оновлення матеріально-технічної бази, відсутність стабільного та збалансованого законодавства, яке б достовірно та прозоро регламентувало економічну діяльність установ бюджетної сфери. Надано пропозиції щодо покращення процесів фінансування бюджетних установ, які можуть бути реалізовані шляхом удосконалення чинного законодавства у сфері бюджетного фінансування та розроблення ефективної системи контролю, яка б забезпечувала цільове надходження та раціональне використання коштів, спрямованих на створення сприятливих умов для фінансового забезпечення їх діяльності.

Ключові слова: бюджетна установа, бюджетне фінансування, кошторисне фінансування, видатки державного бюджету, бюджетна сфера, фінансове забезпечення.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Західна Оксана Романівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Сподарик Тетяна Ігорівна – бакалавр, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
Фрич Р. І. Поняття фінансово-правового статусу бюджетної установи // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 16–17 травня 2013 р.). Одеса : Фенікс, 2013. Т. 2. С. 112–113.
Ситник Н. С., Західна О. Р., Стасишин А. В., Шушкова Ю. В. Бюджетна система в таблицях і схемах : навч. посіб. Львів : Вид-во «Апріорі», 2017. 180 с.
Демянишин В. Г. Бюджетне фінансування та його особливості в сучасних умовах. Світ фінансів. 2007. Вип. 2. С. 34–48.
Ткачук Н. М., Кравчук В. О. Фінансування бюджетних установ: теоретична сутність, форми і методи. Наука й економіка. 2010. № 2. С . 99–105.
Макух Т. О. Теоретичні аспекти кошторисного фінансування. URL: http://univerua.rv.ua/VNS1-2011/Makuh%20T.O.pdf
Дідик А., Лемішовський В. Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування : навч. посіб. Львів : Апріорі, 2017. – 1168 с.
Державна казначейська служба України. Звітність про виконання бюджетів. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру