УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Фінансова безпека АТП у контексті розвитку ринку вантажних перевезень в Україні
Бойко С. В., Теслюк Н. П., Левковець Н. П.

Бойко С. В., Теслюк Н. П., Левковець Н. П. Фінансова безпека АТП у контексті розвитку ринку вантажних перевезень в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 344–355.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-344-355

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.47

Анотація:
До проблем транспортної галузі доцільно віднести низький рівень капіталізації автотранспортних підприємств через недостатність як власного капіталу, так і капіталу, залученого на кредитному ринку; недостатність ліквідних активів, у тому числі грошей та їх еквівалентів; низький рівень прибутковості підприємств. Сукупність проблем формування та використання фінансових ресурсів автотранспортних підприємств негативно впливає на стан фінансової безпеки підприємств, що унеможливлює сталий розвиток ринку вантажних перевезень, відповідність його вимогам економічних агентів та екологічним вимогам. Метою статті є аналіз сучасного стану фінансової безпеки автотранспортних підприємств на основі обґрунтованої авторської методики. Дослідження проведено із застосуванням методів узагальнення, табличного та графічного, а також регресійного аналізу та експертного методу при визначенні значущості індикаторів індексу фінансової безпеки автотранспортних підприємств. У статті обґрунтовано методичні основи оцінки фінансової безпеки підприємств на основі індексу фінансової безпеки, який базується на 11 відносних показниках: коефіцієнт покриття; коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт ліквідності грошового потоку; коефіцієнт фінансової незалежності; коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності; коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу; рентабельність активів; рентабельність продажу; коефіцієнт реінвестування прибутку; коефіцієнт співвідношення оборотності дебіторської та кредиторської заборгованостей; коефіцієнт покриття фінансових витрат операційним прибутком. Сформовано вибірку з 11 автотранспортних підприємств, що надають послуги вантажних перевезень. Ідентифікація стану фінансової безпеки автотранспортних підприємств свідчить про переважно нестабільну фінансову безпеку з тенденцією до покращення у 2014–2018 рр. З досліджуваної вибірки автотранспортних підприємств одне підприємство мало допустимий та абсолютний стан фінансової безпеки, одне підприємство – допустимий стан, два підприємства – абсолютний стан, два підприємства – критичний стан. Проведений аналіз вказує на наявність основних і спільних загроз фінансовій безпеці: низький рівень рентабельності, загрози отримання збитків від фінансово-господарської діяльності, недостатність коштів для покриття поточних зобов’язань, незбалансованість грошових потоків у розрахунках з дебіторами та кредиторами. Практична цінність статті полягає в тому, що основні положення дослідження можуть бути використані автотранспортними підприємствами та іншими суб’єктами господарювання під час фінансово-господарської діяльності з метою мінімізації фінансових і репутаційних ризиків.

Ключові слова: автотранспортні підприємства, вантажні перевезення, фінансова безпека, індекс фінансової безпеки, загрози фінансовій безпеці.

Рис.: 8. Табл.: 3. Формул: 2. Бібл.: 13.

Бойко Світлана Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій (вул. Володимирська, 68, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]
Теслюк Наталія Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет (вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, Київ, 01010, Україна)
Email: [email protected]
Левковець Наталія Петрівна – старший викладач, кафедра фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет (вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, Київ, 01010, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бойченко М. В. Проблеми транспортної логістики вантажних перевезень в Україні. Вісник економічної науки України. 2018. № 2. С. 22–26.
Васильєв О. В., Чупіков А. А. Критерії оцінки економічної безпеки вантажних автотранспортних підприємств. Економiка та держава. 2018. № 4. C. 17–21.
Зайцева І. Ю. Формування системи показників, що характеризують фінансову складову економічної безпеки транспортних підприємств. Ефективна економіка. 2013. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2214
Кудрявцева О. В. Критерії оцінки економічної безпеки автотранспортного підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4311
Лебедко С. А. Механізм забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Київ, 2019. 22 с.
Нікітіна А. В., Горовий Д. А., Бабич Д. В. Управління економічною безпекою автотранспортних підприємств в глобальному середовищі : монографія. Харків : Вид-во ХНАДУ, 2015. 212 с.
Новіков А. О., Новікова М. М. Моделювання фінансово-економічної безпеки транспортних підприємств на основі факторного аналізу. Наука та прогрес транспорту. 2014. № 6. С. 42–49.
Качур О. О. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва виноробної галузі України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Краматорськ, 2018. 23 с.
Павлова Г. Є., Приходько І. П., Колісник Є. В. Методичні підходи й особливості аналізу фінансової безпеки сільськогосподарського підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 31. С. 86–90.
Єлецьких С. Я., Свинаренко Т. І., Петрищева К. Г. Методичні підходи щодо оцінювання фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності із врахуванням критерію фінансового ресурсозбереження. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 1. С. 94–102.
Бугай В. З., Бурдило О. В. Методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. Бізнес-навігатор. 2019. Вип 2. С. 42–46.
Кузенко Т. Б., Проноза А. П. Оцінка ефективності управління структурою капіталу підприємств машинобудівної галузі. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 1. С. 340–348.
Кирьянов Б. Ф., Кирьянов Д. В. К теории построения интегральных показателей качества систем на основе линейных математических моделей. Современные наукоемкие технологии. 2008. № 4. С. 73–74.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру