УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Управління міжнародним бізнесом: Agility Journey для високотехнологічних компаній
Зубкова А. Б., Русанова Л. Д.

Зубкова А. Б., Русанова Л. Д. Управління міжнародним бізнесом: Agility Journey для високотехнологічних компаній. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 370–383.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-370-383

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.5/.3:005:339.9:004

Анотація:
Метою статті є розробка рекомендацій щодо визначення та вимірювання зрілості бізнесу при впровадженні еджайл-підходу для високотехнологічних компаній. У дослідженні використовуються методи аналізу документів, спостереження, особистого та глибинного інтерв’ю та кейс-стаді. Розроблено Business Agility Journey для визначення стану зрілості компанії та проведення експрес-діагностики еджайльності. Agile Project Management Journey було розроблено для визначення компаніями своїх слабких сторін, а також заходів для переходу від традиційного до еджайльного підходу. Personal Agility Checklist був створений для перевірки «гнучких навичок» (soft skills) співробітників на наявність гнучкого мислення (agile mindset). Обмеження досліджень включають вивчення зрілості компаній ІТ-галузі. Практична значущість ґрунтується на використанні запропонованих Agility Journeys для визначення стану зрілості та основних проблем на шляху переходу. Також Personal Agility Checklist допоможе перевірити еджайльність майбутніх працівників. Оригінальність статті базується на унікальності Agility Journey, яка була розроблена вперше. Подальші дослідження на цю тему доцільно зосередити на розвитку гнучкого мислення як передумови забезпечення еджайльності в компанії.

Ключові слова: управління міжнародним бізнесом, еджайльність бізнесу, високотехнологічні компанії, моделі зрілості еджайл (AMM), управління проектами еджайл, Business Agility Journey, Agile Project Management Journey, Personal Agility Checklist.

Рис.: 8. Табл.: 5. Бібл.: 37.

Зубкова Аліна Болеславівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародного бізнесу та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Русанова Лоліта Дмитрівна – магістрант, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Kharkiv IT Research Report 2019 by PwC and IRS Group // Kharkiv IT Cluster, 2019. URL: https://it-kharkiv.com/ru/projects/kharkiv-it-research-2019/
Zubkova А., Rusanova L. Agile Project Management: Misunderstanding of the Term // Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств» (м. Харків, 24–26 жовтня 2018 р.). Харків : НТУ «ХПІ», 2018.
Christopher M. The Agile Supply Chain: Competing in Volatile Markets. Industrial Marketing Management. 2000. Vol. 29. Issue 1. P. 37–44. DOI: https://doi.org/10.1016/S0019-8501(99)00110-8
Benefield G. Rolling out Agile in a Large Enterprise // Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2008). IEEE, 2008. URL: http://agileconsortium.pbworks.com/f/YahooEnterpriseAgile.pdf
Patel C., Ramachandran M. Agile Maturity Model (AMM): A Software Process Improvement Framework for Agile Software Development Practices. International Journal of Software Engineering. 2009. Vol. 2. No. 1. P. 3–28.
Humble J., Russell R. The Agile Maturity Model Applied to Building and Releasing Software. ThoughtWorks Studios. 2009. URL: https://info.thoughtworks.com/rs/thoughtworks2/images/agile_maturity_model.pdf
Warren N. Agile Maturity: How to Cross the Finish Line. August 28, 2019. URL: https://www.outsystems.com/blog/posts/agile-maturity/
Harman Agile Maturity Model. URL: http://info.services.harman.com/rs/378-OMF030/images/Agile_Maturity_Model.PDF
Scrum Practitioners. URL: https://www.linkedin.com/groups/52030
Hoogveld M., Koster J. Measuring the Agility of Omnichannel Operations: An Agile Marketing Maturity Model. International Journal of Economics & Management Studies. 2016. Vol. 3. No. 6. P. 6–16.
Agile Maturity Model-3 different approaches. URL: https://setandbma.wordpress.com/2011/11/30/agile-maturity-model/
Qumer A., Henderson-Sellers B., Mcbride T. Agile Adoption and Improvement Model // Proceedings European and Mediterranean Conference on Information Systems 2007 (EMCIS2007) June 24–26, 2007. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/e73d/5615ed7b8ebf3b101e229a7bec9a7c1ba651.pdf
Packlick J. The Agile Maturity Map a Goal Oriented Approach to Agile Improvement // Agile 2007 (AGILE 2007). IEEE, 2007. P. 266–271. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.9006&rep=rep1&type=pdf
Yin A., Figueiredo S., da Silva M. M. Scrum maturity model // Proceedings of the ICSEA. 2011. P. 20–29. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/d66b/95a9d66b91a7d7bde05b6518f72ad9adda14.pdf?_ga=2.88105051.1723330362.1581008861-1529751811.1572019745
Wikstrand G. The Scrum Maturity Model. URL: http://www.gregerwikstrand.com/the-scrum-maturity-models/
Tousignant D. How Agile are you? Free Agile Maturity Assessment. URL: https://capeprojectmanagement.com/agile-self-assessment/
Team Health Radar Assessment. URL: https://agilityhealthradar.com/team-health-radar-assessment/
The Agile Performance Holarchy. URL: https://agilecxo.org/wp-content/uploads/2018/05/APH_model_teaser_v3.pdf
Domains of Business Agility. URL: https://businessagility.institute/learn/domains-of-business-agility/
Enterprise Business Agility Model. URL: https://agilityhealthradar.com/enterprise-business-agility-model/
Case Study of Yahoo! URL: http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/447037/6486321/1270929190703/YahooAgileRollout.pdf
Kniberg H. Scrum and XP from the Trenches. URL: http://wwwis.win.tue.nl/2R690/20192020_Q1/doc/ScrumAndXpFromTheTrenchesonline07-31.pdf
Case Study of Aniart. URL: https://ain.ua/2019/03/22/kejs-scrum-aniart/
“Millions of Gameloft games are downloaded every day”// Official website of Gameloft. URL: https://www.gameloft.com/en/
History and mission // Official website of Sigma Software. URL: https://sigma.software/
For the future // Official website of SoftServe. URL: https://www.softserveinc.com/uk-ua/
Who we are // Official website of Dev-Pro.net. URL: https://dev-pro.net/
The Consumer Decision Journey. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-consumer-decision-journey
Townsend W. W. Bond salesmanship. H. Hott and Co., 1924. 468 p.
Growth Mindset / Business Agility Institute. URL: https://businessagility.institute/learn/growth-mindset/
Dr. Deming's 14 Points for Management / The Deming Institute. URL: https://deming.org/explore/fourteen-points
Зубкова А. Б. Формування культури якості при впровадженні систем управління якістю. Культура народів Причорномор’я. 2006. № 80. С. 48–54.
Зубкова А. Б. Управління організаційною культурою якості продукції на машинобудівному підприємстві : автореф. дис. … канд.. екон. наук : 08.00.04. Харків, 2010. 20 с.
Leybourn E., Hastie Sh. #noprojects: A Culture of Continuous Value. lulu.com. 2019. 204 p.
Personal Agility Radar. URL: https://workmatters.ie/wp-content/uploads/2018/08/WorkMatters-Personal-Agility-Radar-Paper.pdf
Draw How to Make Toast. URL: https://www.drawtoast.com/
Macat Critical Thinking Assessments. URL: https://static1.squarespace.com/static/59b7cd299f74569a3aaf0496/t/5ab8f6d08a922dbfc6cd91e5/1522071254588/Tests+brochure+-+employers.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру