УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методичні підходи до оцінки результативності функціонування інтегрованої системи менеджменту фармацевтичного підприємства
Світлична К. С., Шуть О. Ю., Коваленко П. В.

Світлична К. С., Шуть О. Ю., Коваленко П. В. Методичні підходи до оцінки результативності функціонування інтегрованої системи менеджменту фармацевтичного підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 396–402.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-396-402

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 615.12:658.310

Анотація:
У статті з’ясовано, що одним із перспективних напрямків забезпечення успішного функціонування підприємства у фінансовому, виробничому та соціальному середовищі є впровадження інтегрованих систем менеджменту, що сполучають у собі вимоги двох-трьох і більше міжнародних стандартів. Визначено, що в умовах впровадження інтегрованої системи менеджменту постають питання оцінювання рівня результативності її функціонування. Складність цього питання обумовлена багатоаспектністю та багаторівневістю такої оцінки. Доведено, що для фармацевтичного підприємства оцінка результативності всієї інтегрованої системи менеджменту повинна базуватися на оцінці всіх систем, що входять до її складу, тобто: системи забезпечення якості та безпеки вироблюваних лікарських засобів (галузеві правила GMP), системи менеджменту якості (міжнародний стандарт ISO 9001:2015) та системи соціальної відповідальності (міжнародний стандарт ISO 26000:2010). Згідно з цим запропоновано узагальнену систему оцінки, що складається із семи етапів. У межах початкових етапів визначено критерії та показники для їх оцінки за кожною системою менеджменту. Наведено формули для розрахунку рівня результативності кожної системи менеджменту та загального рівня результативності всієї інтегрованої системи менеджменту. Для забезпечення якісної інтерпретації отриманих значень запропоновано шкалу, що відбиває рівень стійкості функціонування всієї інтегрованої системи менеджменту. Отримана інформація про результативність систем менеджменту є основою для аналізу з боку керівництва, використовується для оперативного контролю процесів, перегляду документації та процедур, періодичного перегляду політики і цілей, аналізу та вдосконалення систем менеджменту підприємства, інформування персоналу та зацікавлених сторін про перспективи їх об’єднання в межах єдиної інтегрованої системи менеджменту.

Ключові слова: інтегрована система менеджменту, фармацевтичне підприємство, лікарські засоби, міжнародні стандарти, система забезпечення якості та безпеки вироблюваних лікарських засобів, система менеджменту якості, система соціальної відповідальності.

Рис.: 1. Табл.: 7. Формул: 2. Бібл.: 13.

Світлична Карина Станіславівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, кафедра менеджменту і адміністрування, Національний фармацевтичний університет (вул. Пушкінська, 53, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Шуть Оксана Юріївна – кандидат фармацевтичних наук, викладач, кафедра менеджменту і адміністрування, Національний фармацевтичний університет (вул. Пушкінська, 53, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Коваленко Поліна Вікторівна – студент, Національний фармацевтичний університет (вул. Пушкінська, 53, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

ISO 14000 Family – Environmental management // International Organization for Standardization. URL: https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
ISO 9000 Family – Quality management // International Organization for Standardization. URL: https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
Віткін Л., Хімічева Г. Інтеграція систем управління за окремими напрями діяльності. Стандартизація, сертифікація, якість. 2005. № 1. С. 53–58.
Катанаева М. А. Оценка эффективности интегрированной системы менеджмента предприятия : монография. СПб. : Изд-во НПК «РОСТ», 2009. 202 с.
Меркушова Н. И. Оценка результативности интегрированной системы менеджмента. Проблемы современной экономики. 2012. № 1. С. 124–127.
Коваленко С. М., Лебединець В. О., Єрьоменко Р. Ф., Кайдалова А. В. Особливості інтегрованих систем менеджменту у фармацевтичній галузі // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження ЛЗ та БАД : тез. доп. II міжнар. наук.-прак. конф. (м. Харків, 12–13 жовтня 2006 р.). Харьков : Вид-во НФаУ, 2006. С. 294.
Попова Т. В. Интегрированная система менеджмента как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия. Экономические науки. 2009. № 1. С. 129–134.
Ляпунов Н. А., Георгиевский В. П. Руководство 42-01-2003. Лекарственные средства. Технологический процесс. Документация. Киев : МОРИОН, 2004. 96 с.
Саати Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М. : Радио и связь, 1993. 320 с.
Харрингтон Дж. X., Эсселинг К. С., Ван Нимвеген X. Оптимизация бизнес-процессов: анализ, документирование, управление, оптимизация. СПб. : Азбука, 2002. 328 с.
Шепелева Е. В., Митасева Е. В. Интегрированная система управления качеством и безопасностью продукции. Разработка и внедрение. Молочная промышленность. 2010. № 10. С. 58–60.
Шестопал О. А., Підпружников Ю. В. Побудова інтегрованої системи управління якістю на сучасному фармацевтичному підприємстві. Повідомлення 1. Аналіз стандартів та розробка настанови з якості. Вісник фармації. 2008. № 2. С. 38–42.
Яремчук А. А., Александров А. В. Актуальность внедрения интегрированных систем менеджмента на фармацевтических предприятиях. Ремедіум. 2007. № 7. С. 20–24.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру