УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Світовий досвід фінансового управління компаніями: стейкхолдери підвищення його ефективності
Кульомза Д. Р., Портна О. В.

Кульомза Д. Р., Портна О. В. Світовий досвід фінансового управління компаніями: стейкхолдери підвищення його ефективності. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 403–408.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-403-408

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.722.8

Анотація:
Ефективна система фінансового управління – вагоме підґрунтя та одна з головних умов забезпечення прибутковості та рентабельності функціонування будь-якого бізнесу. Мета статті полягає в опрацюванні світового досвіду фінансового управління компаніями та визначенні стейкхолдерів та їх інтересів у підвищенні ефективності фінансового управління. На основі розгляду низки аспектів світового досвіду фінансового управління компаніями виокремлено чинники, які впливають на прибутковість різних напрямків бізнесу у країнах; визначено стейкхолдерів та їх інтереси у підвищенні ефективності фінансового управління компаніями; з?ясовано світову практику точок зростання фінансових ресурсів та економічного потенціалу компаній; розглянуто моделі, методи та інструменти, за рахунок яких світовий бізнес забезпечує зростання результатів діяльності та підвищує ефективність фінансового управління компаніями. З огляду на світовий досвід фінансового управління в компаніях зроблено узагальнення та висновки, що значущими для підвищення прибутковості бізнесу є як внутрішні, так і зовнішні (мікро- та макроекономічні) чинники. У підвищенні ефективності фінансового управління компаніями зацікавлено широке коло стейкхолдерів, адже функціонування компанії взаємопов?язано з особою, працівниками, громадянами, групами людей, населенням, національними владними структурами, урядами різних країн світової економіки, суспільством тощо з урахуванням їх інтересів. Актуальним напрямом подальших досліджень є опрацювання інтересів стейкхолдерів ефективного фінансового управління компаніями з визначенням оцінки їх вагових і результативних параметрів.

Ключові слова: фінансове управління, стейкхолдери, інтереси, ефективність, чинники.

Табл.: 1. Бібл.: 12.

Кульомза Дмитро Романович – студент, кафедра управління та адміністрування, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Портна Оксана Валентинівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра управління та адміністрування, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Заборовець О. П. Зарубіжний досвід вдосконалення фінансового планування підприємства. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2016. Вип. 17. С. 200–205. URL: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/66665/66202
Звіт про фінансову стабільність за грудень 2019 року / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-gruden-2019-roku
Інфляційний звіт за жовтень 2019 року / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-jovten-2019-roku
Портна О. В. Ресурси підприємств як складова сукупного фінансового потенціалу країни. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2013. № 1. С. 231–235.
Портна О. В. Фінансовий потенціал комерційних банків як складова сукупного фінансового потенціалу України. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». № 49 : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. 2013. № 49. С. 109–118.
Сорока Й. Й. Зарубіжний досвід оцінювання фінансового стану підприємств у сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 2. С. 363–367.
Ткачик Л. П., Глемба К. С. Окремі аспекти міжнародної практики управління фінансовими ресурсами підприємства. Молодий вчений. 2015. № 11. Ч. 2. С. 130–133.
Chorna M., Barna M., Androsova T., Ushakova N., Tuchkovska I. Ways to Improve the Management of The Economic Security of Travel Companies. IBIMA Business Review. Vol. 2019. URL: https://ibimapublishing.com/articles/IBIMABR/2019/126670/126670.pdf
Erina J., Lace N. Commercial Banks Profitability Indicators: Empirical Evidence from Latvia. IBIMA Business Review. Vol. 2013. URL: https://ibimapublishing.com/articles/IBIMABR/2013/873515/873515.pdf
Ayadi N., Boujelbene Yo. The Determinants of the Profitability of the Tunisian Deposit Banks. IBIMA Business Review. Vol. 2012. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/b34f/66b9789168bffa973be3c4540b435c0ceaf5.pdf
Nesterenko S., Drobyazko S., Abramova O., Siketina N. Optimization of Factorial Portfolio of Trade Enterprises in the Conditions of the Non-Payment Crisis. IBIMA Business Review. Vol. 2019. URL: https://ibimapublishing.com/articles/IBIMABR/2019/278890/278890.pdf
Tran Thai Ha N., Thi Thuy Van V., Anh Thu Ph., Thi Hong Anh L. Institutional Environment, Government Ownership and Firm Profitability: Empirical Evidence From Vietnam. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2019. Vol. 23. Issue 3. URL: https://www.abacademies.org/articles/institutional-environment-government-ownership-and-firm-profitability-empirical-evidence-from-vietnam-8283.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру