УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Ефективне управління технологіями машинобудівних підприємств – важливий фактор підвищення якості їх продукції, соціальної відповідальності, збільшення прибутку та конкурентоспроможності
Новіков Д. Ф.

Новіков Д. Ф. Ефективне управління технологіями машинобудівних підприємств – важливий фактор підвищення якості їх продукції, соціальної відповідальності, збільшення прибутку та конкурентоспроможності. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 432–437.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-432-437

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.583

Анотація:
Розглянуто принципи соціальної відповідальності суб’єктів господарювання та їх маркетингу на машинобудівному підприємстві, показано їх роль у формуванні витрат і прибутку підприємства. Встановлено, що основою дотримання принципів соціально відповідального маркетингу машинобудівного підприємства є забезпечення необхідної якості продукції, що випускається, за рахунок неухильного виконання технічних та інших вимог замовника або нормативної бази. Запропоновано якість продукції, що випускається, оцінювати показником якості продукції, який охоплює діапазони «якісна продукція» та «неякісна продукція». Показано, що забезпечити найбільший прибуток, за умови дотримання принципів соціально відповідального маркетингу, можна при досягненні граничного значення показника якості продукції, що випускається, в діапазоні «якісна продукція». У цьому випадку витрати на виробництво приймають найменше значення, а продуктивність – найбільше значення. Виходячи з цього обґрунтовано доцільність машинобудівним підприємствам України застосовувати нові технологічні та інжинірингові рішення, сучасне виробниче обладнання. Це дозволить виготовляти високоякісну конкурентоспроможну продукцію з одночасним суттєвим підвищенням продуктивності та прибутку підприємства. Таким чином, використовуючи принципи соціально відповідального маркетингу як обмежувального фактора якості продукції, що випускається, підприємство здатне забезпечити максимальний рівень прибутку за рахунок підвищення своєї конкурентоспроможності, домогтися збільшення частки на промисловому ринку, а також вийти на нові закордонні ринки.

Ключові слова: маркетинг, машинобудівне підприємство, витрати на виробництво, продуктивність, технології, обладнання, промисловий закордонний ринок.

Рис.: 6. Бібл.: 13.

Новіков Дмитро Федорович – аспірант, кафедра економіки та маркетингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Орлов П. А. Важнейшие факторы масштабного повышения социальной ответственности субъектов хозяйствования и их маркетинга для эффективного социально-экономического развития стран. Економіка розвитку. 2017. № 3. С. 20–33.
ДСТУ ISO 9001:2015. Системи управління якістю. Вимоги. URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf
ДСТУ ISO 14001:2015. Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування. URL: http://quality.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-ISO_14001-2015-.pdf
ДСТУ ISO/CD 26000:2009. Системи управління соціальною відповідальністю. Вимоги. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=74407
Auer М., Gerz M. Social Marketing als unternehmerisches Erfolgskonzept. Stuttgart, 1992. 280 р.
Брун М. Внутрифирменный маркетинг как элемент ориентации на клиента. Проблемы теории и практики управления. 2009. № 6. С. 66–69.
Carroll А. В. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business and Horizons. 1991. Vol. 34. No. 4. P. 39–48. DOI: 10.1016/0007-6813(91)90005.
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд./ пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. СПб. : Питер, 2006. 464 с.
Шталь Т. В., Тищенко О. О. Социальный маркетинг и социальная ответственность бизнеса: взаимосвязи и результаты. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 4. С. 97–104.
Яркина Т. В. Основы экономики предприятия: краткий курс : учебное пособие. М. : Российский гуманитарный интернет-университет, 2005. 85 с.
Жариков В. Д., Жариков Р. В., Попова Е. Б. Экономика машиностроения: учеб. пособие. Тамбов, 2009. 80 с.
Проскурович О. В., Бойчук В. А. Моделювання адаптивного управління прибутком підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2010. № 1. Т. 2. С. 71–76.
Орлов П., Новіков Д. Соціально-відповідальний маркетинг в управлінні прибутком машинобудівного підприємства. European Journal of Economics and Management. 2019. Vol. 5. Issue 5. P. 39–47.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру